Hokker Zsolt előadása (2017. 03. 30.)

Reformáció 500, azaz Ötszáz éve örömhír!

1517. október 31-én, Martin Luther a wittenbergi egyetem tanára, pap és szerzetes vitaindító tételeket helyezett ki a vártemplom kapujára. 95 tételben arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon hogyan egyeztethető össze a Szentírás tanítása azzal, amit az egyház a búcsúval kapcsolatban mond, és gyakorol. A vita elmaradt, helyette a pápa kiátkozta Luthert, és ezzel elkezdődött az a folyamat, amely meggyőződésünk szerint az egész keresztyén egyház megújulását – reformációját eredményezte. Később a Luther tanítását elfogadókat megbélyegezték a lutheránus címmel, Magyarországon azonban az evangélikus jelző terjedt el, aminek jelentése – örömhír hordozó – közelebb áll a reformáció szellemiségéhez. Az 500 évvel ezelőtt fellépő Luther Mártont nem lehet megkerülni.

Az előadás vázlata

  1. Rövid történeti visszatekintés
  2. Luther és a zene – azaz, a reformátor hatása a kultúrára
  3. Luther és a nő(k) – a reformáció hatása a társadalomra.
  4. Luther és a sör – azaz, hogyan találkoztak a magyarok a reformációval
  5. Reformáció ma – szüksége van-e az egyháznak a reformációra?
Vissza az előadásokhoz