Vicsek Tamás előadása (2019-04-04)

Kollektív mozgás

Az együttmozgás a csoportos viselkedés talán legszélesebb körben előforduló, és gyakran igen látványos megnyilvánulási formája - pl. örvénylő halrajok, hömpölygő embertömegek, vonuló madárcsapatok - ahogy azt Vicsek és Zafeiris (2012) összefoglaló cikkünkben ismertettük. Az előadásban olyan válaszokat vázolok fel ezen érdekes jelenségkörnek leírása során felmerült kérdésekre, amelyek statisztikus fizikai megközelítésekre alapoznak. Ilyenek például a különböző csoportos mozgásformák közötti átmeneteket interpretáló, vagy az egyes rendszerek legalapvetőbb működési szabályait reprezentáló modellek. Az áttekintés után bemutatok néhány saját kutatásainkból származó eredményt. Az általunk vizsgált rendszerek széles skálát ölelnek át, és a sejtkultúrákban való csoportos mozgástól kezdve, a galambcsapatok repülésén át egészen a drónrajokig terjednek.

Vissza az előadásokhoz