Kollégiumi Tanács

 • A Kollégiumi Tanács a Szakkollégium szakmai felügyelő testülete. A Tanács elnöke hivatali jogosítványként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának mindenkori dékánja, társelnöke az Informatikai Kar mindenkori dékánja. 13 tagja közül szakterületenként kettőre a Baráti Kör tesz javaslatot az ELTE IK és TTK vezető oktatóinak köréből, az IK és a TTK dékánjainak javaslatait figyelembe véve. Egy tagját a Kollégium Hallgatói Önkormányzata javasolja a szakkollégisták közül. A tanácstagokat az ELTE rektora kéri fel.
 • A tanács oktató tagjának megbízatása öt évre szól, és meghosszabbítható. A szakkollégista tag megbízása egy évre szól és megújítható.
 • A Tanács egyetemi szemeszterenként legalább egy ülést tart.
 • A Kollégiumi Tanács elnökének és társelnökének feladatai:
  • a Tanács ügyrendjének meghatározása, éves ülésrendjének és tematikájának előterjesztése és az ülések összehívása; a Tanácsot akkor is össze kell hívni, ha legalább 5 tagja ezt a napirend megjelölésével kezdeményezi;
  • a Baráti Kör igazgatója és tanári kara szakmai beszámolóinak a Kollégiumi Tanács elé terjesztése;
  • a Kollégiumi Tanács állásfoglalásainak a Rektor, az IK és a TTK Kari Tanácsa, illetve a Bolyai Kollégium Baráti Köre előtti képviselete.
 • A Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak többsége az ülésen résztvesz. Döntéseit egyszerű többséggel hozza, amelyek jegyzőkönyvét a Szakkollégium irattárában el kell helyezni.

Tagjai

 • Surján Péter (TTK dékán), Horváth Zoltán (IK dékán) /társelnökök/
 • Erdei Anna, Gráf László (biológia)
 • Kiss Ádám, Groma István (fizika)
 • Mindszenty Andrea, Galácz András (földtudomány)
 • Fogarasi Géza, Turányi Tamás (kémia)
 • Pálfy Péter Pál, Szőnyi Tamás (matematika)
 • Benczúr András, Kátai Imre (informatika)
 • Hoksza Zsolt (Hallgatói Önkormányzat)