Beszámoló az NTP-SZKOLL-17-0023 pályázat teljesítéséről

A) Két szakmai kurzus

Az NTP-SZKOLL-17-0023 pályázat kötelező programeleme volt a két félévben egy-egy a szakkollégium alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó tanfolyam vállalása. Az őszi félévben Hajnal Ernő tartott egy Photoshop előadássorozatot, tavasszal pedig Dr. Vági Pál, Bevezetés a természetfotózásba címmel. Az őszi félévben tartott Photoshop előadássorozat a résztvevők számára lehetővé tette, hogy megismerhessék a program kezelőfelültét az egyszerű műveletektől a profi képszerkesztésig (rétegek kezelése, kijelölés eszközei, tipográfiai alapismeretek, retusálás stb.). A tavaszi Bevezetés a természetfotózásba című előadássorozat célja az volt, hogy a természettudományi szakokon tanuló hallgatók majdani munkáik során a fényképezési feladatokat önállóan magas minőségben elvégezhessék. Ennek keretében egy alkalommal terepgyakorlatra is sor került. Részletek a szakmai kurzusokról ezen az oldalon találhatók

B) Konferenciarészvétel

A 2017/18-as tanévben hazai illetve külföldi természettudományos vagy informatikai konferenciákon összesen 28 kollégista vett részt. A részletes lista megtekinthető ebben az igazgatói beszámolóban.

C) Publikáció

A 2017/18-as tanévben 21 angol nyelvű és 1 magyar nyelvű tudományos publikáció fűződik bolyais kollégisták nevéhez. A részletes lista megtekinthető ebben az igazgatói beszámolóban.

D) Csütörtök Esték

A 2017/18-as tanév mindkét félévében folyamatosan zajlott a Csütörtök Esték heti rendszerességgel sorra kerülő előadássorozata. Az őszi félévben vendégeink közt üdvözölhettük ifj. Szántay Csaba vegyészt, Hollerung Gábor karmestert, Török János fizikust, Rózsa Balázs orvos-fizikust, Forró László fizikust és Ürge László vegyészt. Szeptemberben egy vitafórum és a Bólyaavató, novemberben a Katona József Színház Borisz Godunov előadásának megtekintése, valamint egy látogatás az MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetében tett látogatás színesítette a programot. A tavaszi félévben Prószéky Gábor számítógépes nyelvész, Tokár Géza politológus, Alpár Alán orvosbiológus, Ürge-Vorsatz Diána környezetfizikus, Radics Kornélia meteorológus, Láng Benedek történész valamint Hajdu Zsanett biológus tisztelt meg minket. (Oláh Anna előadása betegség miatt elmaradt.) Áprilisban a Vígszínház Egy éj a paradicsomban előadásának megtekintése színesítette a programot. A szervező munkáért köszönet illeti Gelencsér Orsolyát és Telek Mátét. A részletekről lásd a http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/regebbi/201720181/ , illetve a http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/regebbi/201720182/ oldalakat. Fényképek megtekinthetők a galériában: http://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/csuteste17181/ illetve http://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/csuteste17182/ . A csütörtök esti programok részét képezték a félévnyitó és félévzáró beszélgetések is. Az utóbbi alkalmak kiegészültek a BElZeBuB műsorral. Folytatva a hagyományt, a kollégisták szavaztak arról, hogy melyik előadás tetszett a legjobban. Ősszel holtversenyben Hollerung Gábor és Török János, tavasszal pedig Láng Benedek kapta a legtöbb szavazatot.

E) Levelezős csapatverseny középiskolásoknak

A hagyományokat folytatva, a versenyre most is háromfős, középiskolásokból álló csapatok nevezhettek be. A feladatok témaköre felölelte a Bolyai Kollégium mind a hat szakterületét. 17 csapat küldte be megoldásait az első fordulóban. A versenybizottság döntése alapján a legjobb 9 csapat jutott tovább a második fordulóba, amelyben a feladatok megoldására a tanulóknak 2 hónapjuk volt. Az összesített eredmények alapján a levelezős fordulókban legeredményesebb 5 csapat meghívást kapott a döntő fordulóba, amelyre július 9-én került sor a Bolyai Kollégiumban. A döntőt – immár hagyományosan – egy kétnapos jutalomkirándulás követte a szentendrei Pap-szigeten. A 15 középiskolással 9 kollégista és két kísérő tanár (Dima Bálint, Knapp Dániel) ment. A hasonló tavalyi és tavalyelőtti táborról pozitív visszajelzések születtek. A verseny szervezéséért elsősorban Kovács Gellért Gábort és Medvegy Annát illeti köszönet, de a feladatok kitalálásában és a beküldött megoldások javításában több kollégista is részt vett. A részletekről lásd a http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/verseny/verseny2017/ oldalt.

F) Színházlátogatás

A 2017/18-as tanévben összesen két alkalommal voltunk színházban. A korábbi években ugyan több színházlátogatási program volt, de azok általában csak néhány fő számára nyújtottak lehetőséget. Ezzel szemben 2016-tól kezdődően nagy létszámban vesznek részt hallgatóink színházlátogatáson, a Csütörtök Esték keretében. Novemberben a Katona József Színház Borisz Godunov előadását 60 kollégista, áprilisban a Vígszínház Egy éj a paradicsomban előadását 59 kollégista tekintette meg. A színházi esték kiváló kulturális és közösségi programok voltak a Kollégium életében. A szervezésért köszönet illeti Gelencsér Orsolyát.

G) Kirándulás

A 2017/18-as tanév mindkét szemeszterében volt közös kirándulás. Október 6-8. között a Zemplénbe (Pusztafalu, Nagy-Milic, Füzér, Regéc, Vizsoly) látogattak el a Bolyai Kollégium tagjai. A háromnapos kiránduláson 35 kollégista + az igazgató vett részt. Képek a túráról. Tavasszal egy nagyobb szabású kirándulást szerveztünk, köszönhetően az NTP-SZKOLL-17 támogatásnak. Április 28 – május 1. között a Magas-Tátrába mentünk (29 kollégista + az igazgató). Szállásunk Ótátrafüreden (Starý Smokovec) volt, onnan indultunk a különböző túrákra. Képek a túráról. A közös kirándulásoknak – a biológiai és földtani ismeretek bővítésén túl – fontos célja a tagság összekovácsolása. A kirándulások főszervezője idén is Galambos Klaudia volt. A tátrai túrát Oravecz Évával közösen szervezték. Köszönet illeti alapos, lelkiismeretes munkájukat. A 2016/17-es tanévben csak az őszi félévben volt kirándulás (október 21-23.). Ennek keretében Egerbe, Szilvásváradra és a Bükk-fennsíkra látogattak el a Bolyai Kollégium tagjai Schlett Katalin és Kovács M. Gábor szaktanárokkal, valamint az igazgatóval. A háromnapos kiránduláson 39 kollégista vett részt. A kirándulással kapcsolatban nagyon jók voltak a visszajelzések. Mindenki jól érezte magát, és elégedettek voltunk a szállással is. Képek a túráról . A tavaszi félévre tervezett kirándulás sajnos elmaradt. Ezeknek a kirándulásoknak – a biológiai és földtani ismeretek bővítésén túl – fontos célja a tagság összekovácsolása.

H) Kiadvány

2017. szeptember 9-én ünnepeltük a Bolyai Kollégium alapításának XXV. évfordulóját. Ebből az alkalomból elkészült egy 79 oldalas kiadványunk: „NeSzE! azaz Negyedszázados Enciklopédia a Bolyai Kollégium alapításának 25. évfordulójára”. A kiadványt Telek Máté szerkesztette, a fotókat Bereczki Zoltán, Pálos Zsófia és Sarka János készítették. A NeSzE! letölthető a honlapunkról: https://www.bolyai.elte.hu/download/bolyai25/NeSzE_0925_kieg_k%C3%A9sz.pdf.