Beszámoló az NTP-SZKOLL-18-0014 pályázat teljesítéséről

A) Két szakmai kurzus

Az NTP-SZKOLL-18 pályázat kötelező programeleme volt a két félévben egy-egy, a szakkollégium alaptevékenységéhez szorosan nem kapcsolódó kurzus vállalása. Az őszi félévben Szepes Liliána tartotta a Jobb agyféltekés rajztanfolyamot összesen 18 órában, tavasszal pedig Vella Péter vezette a Robotika című gyakorlati elektronika foglalkozásokat az általunk vásárolt Arduino készletekkel, összesen 17 órában. Az extra kurzusokról információk ezen az oldalon találhatók: https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/egyeb/korabbi/.

B) Társadalmi szerepvállalást elősegítő tevékenység

Az NTP- SZKOLL-18 pályázat új kötelező programelemeként megjelent egy társadalmi szerepvállalást elősegítő tevékenység. Ezt két egész napos Középiskolás Természettudós Találkozó (KöTeT) megrendezésével oldottuk meg a Bolyai Kollégiumban (2019. március 30. és április 13.). Köszönet illeti a KöTeT fő szervezőjét, Molnár Janka Sárát. https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/kotet/

C) Konferenciarészvétel

A 2018/19-es tanévben kollégistáink sok konferencián vettek részt, köztük nemzetközi konferenciákon is. (A több mint 20 konferenciarészvételről az információk megtekinthetők ebben az igazgatói beszámolóban.) A konferenciákon való részvételeikhez azonban olyan egyéb forrásokat tudtak igénybe venni, hogy már nem volt szükség az NTP-SZKOLL pályázatból történő támogatásra.

D) Csütörtök Esték

A 2018/19-es tanév mindkét félévében folyamatosan zajlott a Csütörtök Esték heti rendszerességgel sorra kerülő előadássorozata. Az őszi félévben vendégeink közt üdvözölhettük Jurányi Zsófia környezetfizikust, Bojár Gábor fizikus-vállalkozót, Csesztregi Tamás vegyészt, Majtényi Balázs jogászt, Oláh Anna fizikatanárnőt, Rosta Szabolcs régészt, Kukorelly Endre író-költőt, és Szalóczy Pál bemondót. Októberben a Bólyaavató, decemberben pedig a Radnóti Színház Egy piaci nap c. előadásának megtekintése színesítették a programot. A tavaszi félévben Fokasz Nikosz szociológus, Zoletnik Sándor fizikus, Domokos Gábor építészmérnök, Ferencz Orsolya űrkutató, Mátyus Péter gyógyszervegyész, Scheuer Gyula kancellár, Vicsek Tamás fizikus, Nusser Zoltán neurobiológus valamint Persányi Miklós környezetmérnök tisztelt meg minket. Tavasszal a Katona József Színház Rozsdatemető 2.0 előadásának megtekintése színesítette a programot. A szervező munkáért köszönet illeti Gelencsér Orsolyát, Baglyas Mártont, Kosztolányi Katát, Mógor Fruzsinát és Rancz Adriennt. A részletekről lásd a https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/regebbi/201820191/ , illetve a https://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/csuteste/regebbi/201820192/ oldalakat.Fényképek megtekinthetők a galériában: https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/csuteste18191/ illetve https://www.bolyai.elte.hu/dyn/galeria/csuteste18192/. A csütörtök esti programok részét képezték a félévnyitó és félévzáró beszélgetések is. Az utóbbi alkalmak kiegészültek a BElZeBuB műsorral. Folytatva a hagyományt, a kollégisták szavaztak arról, hogy melyik előadás tetszett a legjobban. Ősszel Bojár Gábor, tavasszal pedig Fokasz Nikosz kapta a legtöbb szavazatot.

E) Levelezős csapatverseny középiskolásoknak

A hagyományokat folytatva, a versenyre most is háromfős, középiskolásokból álló csapatok nevezhettek be. A feladatok témaköre felölelte a Bolyai Kollégium mind a hat szakterületét. Örömmel állapítható meg, hogy nőtt az érdeklődés a verseny iránt. A tavalyi 17 után idén 23 csapat küldte be megoldásait az első fordulóban. A versenybizottság döntése alapján a legjobb 7 csapat jutott tovább a második fordulóba, amelyben a feladatok megoldására a tanulóknak közel 2 hónapjuk volt. Az összesített eredmények alapján a levelezős fordulókban legeredményesebb 6 csapat meghívást kapott a döntő fordulóba, amelyre július 8-án kerül sor a Bolyai Kollégiumban. A döntőt – immár hagyományosan – egy kétnapos jutalomkirándulás követte a szentendrei Pap-szigeten. A 18 középiskolással 7 kollégista és egy kísérő tanár (Nógrádi Dániel) fog menni. A hasonló korábbi táborokról pozitív visszajelzések születtek. A verseny szervezéséért elsősorban Medvegy Annát illeti köszönet, de a feladatok kitalálásában és a beküldött megoldások javításában több kollégista is részt vett. A részletekről lásd a http://www.bolyai.elte.hu/dyn/eloadas/verseny/verseny2018/ oldalt.

F) Színházlátogatás

A 2018/19-es tanévben összesen két színdarabot néztünk meg. A korábbi években ugyan több színházlátogatási program volt, de azok általában csak néhány fő számára nyújtottak lehetőséget. Ezzel szemben 2016-tól kezdődően nagy létszámban vesznek részt hallgatóink színházlátogatáson, a Csütörtök Esték keretében. Decemberben a Radnóti Színház Egy piaci nap c. előadását 60 kollégista tekintette meg. Tavasszal a Katona József Színház Rozsdatemető 2.0 előadását szervezési problémák miatt (részben az ELTE, részben a színház hibájából) csak két részletben tudtuk megnézni: április 24-én 38 fő, június 18-án 12 fő. A színházi esték kiváló kulturális és közösségi programok voltak a Kollégium életében. A szervezésért köszönet illeti Gelencsér Orsolyát.

G) Kirándulás

A 2018/19-es tanév mindkét szemeszterében volt közös kirándulás. Október 12-14. között a Bakonyba (Cseszneki vár, Zirc) látogattak el a Bolyai Kollégium tagjai (30 kollégista + az igazgató). Szállásunk Bakonybélben volt, ahová pénteken este érkeztünk. Szombaton egy ≈20 km-es gyalogtúrát tettünk a Cseszneki várig. Vasárnap a Zirci Apátságot (bazilika, könyvtár, arborétum) tekintettük meg. Április 26-28. között a Tisza-tóhoz mentünk (27 kollégista + az igazgató). Szállásunk Tiszafüreden volt, ahová pénteken este érkeztünk. Szombaton, miután az eső elállt, hatalmas kenutúrát tettünk a Tisza-tavon. Vasárnap megtekintettük Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrumot. Képek a túráról. A közös kirándulásoknak – a biológiai és földtani ismeretek bővítésén túl – fontos célja a tagság összekovácsolása. Éppen ezért a jövőben is igyekszem súlyt fektetni az ilyen közös programokra. A kirándulások főszervezője idén is Galambos Klaudia volt. Köszönet illeti alapos, lelkiismeretes munkáját.

H) Kiadvány

Elkészült a Bolyai Kollégiumot bemutató két oldalas A4-es méretű színes prospektus. A kiadvány letölthető a honlapunkról: https://www.bolyai.elte.hu/download/rolunk/prospektus.pdf