Ice Age Earth - Methods Reconstructing Quaternary Climate and Terrestrial Environments

Intenzív doktori mesterműhely az ELTE Bolyai Kollégiumban

2006. április 24-28.

Előadó, a terepbejárás és a szeminárium vezetője: Prof. Dr. Manfred Frechen (Leibniz Institute for Applied Geosciences (GGA), Section Geochronology and Isotope Hydrology)

A program szervezője: Horváth Erzsébet (ELTE, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Természetföldrajzi Tanszék)

A doktori mesterműhely tematikájának rövid áttekintése

By the end of the workshop the attendants will have gained an in-depth understanding of selected themes, methods and aspects of current research in Quaternary Science. Knowledge of topics such as the role of ocean circulation in causing ice-age fluctuations, dating ice age events and terrestrial Middle and Upper Pleistocene stratigraphy will be considered. The skills concerned with collecting and assimilating information at an advanced level will be emphasized.

A kurzus előzetes programja

Megjegyzés: Az előadásnapokon a 4 órás előadásokat 1 órás diszkusszió követi az elhangzottakról.

A kurzusra való felkészüléshez ajánlott irodalom:

  • Lowe, J.J. & Walker, M.J.C. (1997): Reconstructing Quaternary Environments.- Longman, London.
  • Smithson, P., Addison, K. & Atkinson, K. (2002): Fundamentals of the Physical Environment.- 3rd edition, Routledge, London.

A műhely munkanyelve angol, teljes időtartama 26 óra (20 óra elmélet + 6 óra terep), az aktívan résztvevő doktor-hallgatók 3 kreditet szerezhetnek saját Doktori Iskolájuknál a részvételi tanúsítvány alapján. A kreditszerzés a kurzuson való részvétel aktivitásának fokán és a kiselőadás színvonalán alapuló érdemjegy megajánlása formájában történhet.

A nem-budapesti hallgatóknak (de legfeljebb 6-nak) a Bolyai Kollégium szállást és útiköltség-térítést biztosít.

A résztvevő doktorhallgatók maximális létszáma 12.

A jelentkezéseket a secretary'kukac'bolyai.elte.hu elektronikus címre lehet küldeni. Kérjük, hogy a résztvevő doktorandusz/felsőbb évfolyamos hallgató neve, kutatási témája és témavezetője nevének megadása mellett közölje, hogy milyen kapcsolódó témában kíván kreditszerző előadást tartani.

Jelentkezési határidő: 2006. március 28.

A résztvevő hallgatók névsora.

Horváth Erzsébet - a műhely szervezője
Patkós András - a Bolyai Mesterműhelyek igazgatója