Szemináriumok

A tehetséggondozás egyik fontos pillére a Kollégium szakszemináriumi rendszere, mely öt tematikus hallgatói csoportra oszlik: biológia, fizika, földtudományok, kémia, matematika-informatika. A szakszemináriumok szaktanárai személyes figyelemmel kísérik a diákok tanulmányi előmenetelét, tanácsokat, segítséget, ajánlásokat adnak, a szemináriumon végzett munkát rendszeresen értékelik és elemzik, személyükben kiváló példát mutatnak a sikeres magyar kutatói életpályára. A heti rendszerességgel sorra kerülő szemináriumi foglalkozásokat részben a tagok előadásai, részben meghívott előadások teszik ki. Ezért a szemináriumi munka hiánypótló fontosságú az egyetemi életben: felkészíti a diákokat egy tudományos téma önálló feldolgozására és munkájuk színvonalas prezentálására, társaik munkájának megértésére és értékelésére. Ezek a képességek a diploma megszerzéséhez és a későbbi tudományos életben is nélkülözhetetlenek. Emellett, mivel a külső előadók a magyar tudományos elit képviselői, a hallgatók megismerhetnek a látókörükön kívül eső kutatócsoportokat, mentorokat és tématerületeket is. Számos ilyen úton kialakult mentor-diák kapcsolat ismert a Kollégium életéből. A szakszemináriumok életében az ELTE Eötvös Collegium természettudományos műhelyeivel való együttműködést is érdemes megemlíteni.

Programok