Bolyai Kollégium

A Bolyai, az ELTE természettudományi szakkollégiuma, célja a legkiválóbb hallgatók összegyűjtése a Természettudományi és az Informatikai Karról. A különböző érdeklődési körű hallgatók nagyszerű közösséget alkotnak, és itt lehetősége nyílik mindenkinek bepillantást nyernie más szakok tanulmányaiba, kutatásaiba. A Kollégium létszáma körülbelül 120 fő, melynek fele a kollégium bentlakásos, fele pedig külsős tagja - különbséget csupán a szállás jelent. A minden évben meghirdetett felvételi jelenti a kiöregedő (akár doktorandusz) kollégák utánpótlását.

A Kollégium alapítása

A kollégium létrehozásának ötlete Horváth Zalántól származik. Németh Judit kitartó szervezőmunkája nyomán az ELTE Egyetemi Tanácsa 1992. szeptember 7-én megalapította a Bolyai Kollégiumot, amelynek célját az Alapító Okirat fogalmazza meg.

A kollégium felépítését és működését részletesen leíró Szervezeti és Működési Szabályzatot az ELTE TTK hatvan professzorából és a magyar tudományos élet további harminckilenc kiemelkedő személyiségéből álló tekintélyes testület, a Baráti Kör 1992. novemberi ülésén fogadta el.

Vékás Lajos rektor 1992 októberében Kondor Imrét nevezte ki a kollégium első igazgatójának, akinek múlhatatlan érdemei vannak a kollégium tényleges létrejöttében. Személyesen irányította a kijelölt épület felújítási munkálatait, berendezését, és megszervezte a tanári kar és a diákok felvételét.

A kollégium 1994. február 1-jén kezdte meg működését. A február 3-án tartott közgyűlés meghatározta az első szemeszter szakmai programjának fő vonásait. Ez a szakterületek saját programja mellett a csütörtök esti közös előadásokat is érintette. Létrejött a hallgatók ideiglenes képviselte, az egyes szakterültek képviselőiből álló Választmány. A kollégium 2005-ben költözött jelenlegi helyére, a Nándorfejérvári útra.

A Kollégium célja

A kollégium célja: létrehozni a magyar természettudományos felsőoktatás magas szintű, interdiszciplinaritásra törekvő központját, ahol az ELTE TTK legkiválóbb hallgatóit felkészítik a nemzetközi tudományos életben való helytállásra és a színvonalas kutatómunkára. (SzMSz)

A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll, ám a kollégium képzési programjában ezen túl a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi képzés is szerepel. (Szakkollégiumi Charta)

A Bolyai Kollégium épülete

A kollégium Újbudán található (Budapest XI. kerület, Nándorfejérvári út 13. 1117), gyalog 20 percre a ELTE Lágymányosi kampuszától.

Az épületben a szobák blokkokra vannak osztva, kétszobánként egy tanulószobával. A szobák két illetve három ágyasak, csappal felszereltek.

Az épület a Bolyai Kollégium mellett az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumnak, az Illyés Sándor Szakkollégiumnak és a Nándorfejérvári úti Kollégiumnak is otthont ad.

Megközelíthetőség