További szakmai programok

A tudományos elit képzést elsősorban a szakmai programok biztosítják. Ezen programokat szakáganként nagy tudású tanárok vezetik, akiknek kettős feladatuk van. Egyrészt szakszemináriumi képzés keretében segítenek a diákoknak eligazodni az egyetem oktatási és kutatási útvesztőiben, másrészt pedig szemináriumok keretében irányítják a diákok érdeklődését. A szemináriumok heti egyszer kerülnek megrendezésre, és az összes évfolyamnak szólnak. A szemináriumok felépítése változatos, és nagyban a diákok igényeihez igazodik: körüljárhatnak egy témát egy félévben, vagy minden alkalommal különböző területekről esik szó; meghívott vendégek tartanak előadást, vagy a diákok készülnek fel egy-egy témából. A szemináriumokra jellemző a családias légkör és a magas színvonal.

A szemináriumokon kívül egyéb programok is segítik a szakmai előmenetelt. Ide tartoznak a nyári PhD iskolák, amelyek egy-egy speciális területet ölelnek fel és országos szintű tanfolyamok külföldi előadók részvételével. Példaként említhetjük a minden évben sorra kerülő Eötvös Fizikai Társulat konferenciáját.

Ennél szélesebb kört céloznak meg az idegen nyelveket érintő programok, amelyek közvetetten mégiscsak a szakmai programokhoz tartoznak. Elsősorban az idegen nyelvű tudományos dolgozat írásához segítséget nyújtó tanfolyam (science writing) tartozik ide, de nem mellékes, hogy a kollégium támogatást nyújt a diákokat külföldi ösztöndíjak elnyerésére, és hozzájárul külföldi tanulmányútjaik, illetve nemzetközi konferenciákon való részvételük költségeihez.