Anyagtudomány nanoskálán - Alkalmazási lehetőségek és alapjaik

Intenzív mesterműhely az ELTE Bolyai Kollégiumban doktoranduszok és IV/V. éves hallgatók számára

2006. május 8-11.

A műhelyt irányítja: Lendvai János és Ungár Tamás (ELTE Általános Fizika Tanszék)

A doktori mesterműhely tematikájának rövid áttekintése

Az igazán izgalmas dolgok jórészt a nanométeres hosszúságskálán történnek. Az információ rögzítése és tárolása napjainkban eddig soha el nem ért sűrűségűvé válik, és ez az információ-sűrítés még messze nem érte el végső határát. Eközben új, eddig ismeretlen, szinte a fantasztikus regény témakörébe eső technológiák alakulnak ki. A biológiában arról álmodozunk, hogy molekulákat tudunk majd tervezetten és irányítottan munkára bírni. Az informatikában azt reméljük, hogy egyetlen elektron árama, sőt spinje hordozza és szállítja az információt az egyelektron-mikroprocesszorban. Eközben számos meglepetésben van részünk. Az elektronok azzal teszik, hogy hol klasszikusan, hol kvantumosan viselkednek. A kémia meghökkentő eljárásokat szolgáltat a nanométer átmérőjű szerkezeti anyagok szintézisében. Már szinte követhetetlen hogyan terjed környezetünkben a hétköznapi nanotechnológia. És mindez alapvető természettudományos ismeretekre épül.

A "Bolyai Mesterműhelyek" program keretében négynapos intenzív doktori műhelyt szervezünk "Anyagtudomány nanoskálán - alkalmazási lehetőségek és alapjaik" címmel. Az első három napon a tudományterület legaktívabb hazai képviselői és egy angol vendégelőadó tart áttekintő, egyben a részletekre is kiterjedő, két - háromszor 45 perces előadásokat. A negyedik napon a mesterműhelyen résztvevő doktoranduszok rövid, 25-25 perces prezentációt tarthatnak a témához kapcsolódó saját kutatásaikról, vagy a műhely valamelyik előadásának témaköréből. A hallgatói prezentáció a kreditszerzés feltétele.

A tervezett tematika

Az előadásokat az első 3 napra tervezzük. A negyedik napon a hallgatók (előzetesen kiadott irodalmat feldolgozó, vagy a saját doktori témájukat bemutató) 25-25 perces kiselőadásokat tarthatnak

A teljes doktori műhely tartama 24 tanóra, azaz az aktívan résztvevő doktor-hallgatók kreditet szerezhetnek saját Doktori Iskolájuknál a részvételi tanusítvány alapján. A kreditszerzés a műhelyen való részvétel aktivitásának fokán és a kiselőadás színvonalán alapuló érdemjegy megajánlása formájában történhet.

A nem-budapesti hallgatóknak (de legfeljebb 6-nak) a Bolyai Kollégium szállást és útiköltség-térítést biztosít.

A jelentkezéseket a secretary'kukac'bolyai.elte.hu elektronikus címre lehet küldeni. Kérjük, hogy a résztvevő doktorandusz/felsőbb évfolyamos hallgató neve, kutatási témája és témavezetője nevének megadása mellett közölje, hogy milyen kapcsolódó témában kíván kreditszerző előadást tartani.

Jelentkezési határidő: 2006. április 18.

Lendvai János és Ungár Tamás - a műhely irányítói
Patkós András - a Bolyai Mesterműhelyek igazgatója