Beszámoló a 2006/2007. II. félév programjáról

A szakcsoport tagjai nagyon aktívak voltak, sok előadást tartottak: a félév programja - az előzőhöz hasonlóan - döntő részben ezekre alapult. Ennek megfelelően nagyon elégedett is vagyok a munkájukkal, az előadásaik egyben komoly TDK aktivitásukat tükrözték. Ezenfelül két szakmai látogatást is programba iktattunk, és természetesen a meghívott előadók sem maradhattak el.

Felvettük a kapcsolatot az Eötvös Kollégium matematikai-fizikai műhelyével, a programjukért felelős Siklér Ferencen keresztül. Egymás számára figyelemfelkeltő módon meghirdetjük programjainkat, jövő félévtő lszeretnék szorosabb együttműködést kialakítani pl. programegyeztetéssel, illetve közös programokkal.