„Annak érdekében, hogy a magyar természettudományos képzésnek olyan tudományos műhelye jöjjön létre, amelyben a legkiválóbb hallgatókat felkészítik a huszonegyedik század tudományos feladataira, a nemzetközi tudományos közéletben és versenyben magas szinten történő helytállásra,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsa
Bolyai Kollégiumot
hoz létre. Működjön a kollégium a természettudomány hasznára, és az Eötvös Loránd Tudományegyetem dicsőségére.

Budapest, 1992. szeptember 7.

Vékás Lajos s. k.
rektor”

Alapító Okirat