PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Bolyai Kollégiumért Alapítvány a Kollégium alapításának és működése megkezdésének jubileumi évfordulója alkalmából pályázatot ír ki a Bolyai Kollégium hallgatói számára olyan tevékenység végzésének támogatására, ami

a Bolyai Kollégium múltjának és jelenlegi működésének maradandó dokumentálását

szolgálja.

A pályázati támogatással végzett munka során arra számítunk, hogy fényképek és tárgyi emlékek összegyűjtésére kerülhet sor, ami dokumentálja a Kollégium eddigi és mostani életét. Különösen szorgalmazzuk, hogy a Kollégium alapításától a Kollégium életében meghatározó szerepet vállalt tanárok, munkatársak, vezetők, kollégisták körében visszaemlékezés-gyűjtés történjék, interjúk formájában, egyféle oral history felállítása érdekében.

Elképzelésünk szerint a munka egyik fázisa az összegyűjtött képi és hanganyag internetes hozzáférésének biztosítása lenne a Kollégium honlapján, a továbbiakban pedig egy méltó emlékkötet kiadását is terve vehetjük.

A munka szervezettsége érdekében kérjük, hogy egy szerveződő munkacsoport adjon be vázlatos tevékenységi tervet, feltüntetve a koordináló(k) adatait, és az egyes elvégzendő tevékenységeket és azok felelőseit.

A tevékenység sikeres végzése érdekében az Alapítvány felajánlja folyamatos konzultációs segítségét.

Budapest, 2017. február 9.

Galácz András
a Bolyai Kollégiumért Alapítvány kuratóriumának elnöke