Levelezős csapatverseny – 2. feladatsor

II. feladat

Mivel intelligens életformát találtatok a felszínen, feltételezitek, hogy tévedésből egy másik bolygóra szálltatok le. Visszamentek az űrhajó rádiójához, és megpróbáljátok felvenni a kapcsolatot a Földdel. Kísérleteitek kudarcot vallanak, de egy kívülról érkező üzenetet sikerül elfognotok.

Az űrhajó technikusa a következő sejtést fogalmazta meg az elfogott jelekről: Az üzenet érkezésének időpontja, és a jelek iránya és minősége alapján azt valószínűsítjük, hogy az üzenet egy a Földön 1940-ban, a keleti hosszúság 16° és 23° közül továbbított levél lehet, a kódolás formája alapján legvalószínűbb, hogy királyi levelezésről lehet szó. Azonban az alkalmazott algoritmusok futtatásának eredménye az, hogy semmilyen létező földi nyelvtan szabályaira sem illeszkedik a kódolt üzenet. Tettünk néhány sikertelen próbálkozást a dekódolásra, de csak néhány szótöredéket valószínűsíthetünk, mint a „kagyló”, az „uralkodó”, vagy a „kikötő”.

Az elfogott üzenet a következő:

3JYH XWZH WHH 7DRZA1RZKW7D3P4RZ C1RY3BOL7CZ3 JYXNYHLURY XRSRX3JDMYJS.

WSJZ HW7DHJYH 3W1L5 N1, 3JOUJ7 XRXL5R G7 H. ZJ5J QAJY7GSJ! XRW ZR66RY 3JYHAJZH YJUJYGH UJHHJX G7 3W4BZHLX.

JDJZZJY AJYJYJ3 HW7DHJYJHHJY G1HJ7FHJZW!

7DFUJ7 XJ3EFUL7L1R, EBS2 COUR1L1R HJYJ6JSS2J3 Z2CSBOH GYJH1J, RXWH AJY7GS SBZOHRYRZFH, URZ 7DJ1JZK7GX Q7DWZHJ 7R5ZLYRHHRY. XJ1 BHH ZJ3JX ZRS2 7H1R6R R HGHYJZ7GS. GZ UL1B7W YR3P7 URS2B3, ER ZJX W7 4J5JYJZHJHH, RXW K7R3 JS2 T1J7 AB1XRYWZ7LS. OJ UL1B7W YR3B7 ZJEJDJZ 7DB35R R UWOG3JH. G7 JS2 7DWSJH, R3L1XWY2JZ 3WK7WZ2, XGSW7K7R3 3W1LY2W COUR1, HJELH ZJX R ZRS2UWYLS. 6JOWS 7DFUJ7JZ JXYG37DJX UW77DR C1RY3BOL7BX ZRKKJ1M WOJ5G1J, RXJ5 AJYUW1LSDL74R EB7DHR R B17DLSBH... G7 R7D 7JX YJ6ZJ XJS, ER RYXW1L4RZ XJSV1JSFHJZG3 AGZ23B1BXRH G7 R AQH HG1JZ 7DB41BXXRY HRYLY3BDZG3 7GHLYUR. XJ1 R ZG6 4JDL1H JZSJX R 7DFUG4J, G7 5P, EBS2 XGS7JX 3JYY DRK73PH 1RSR7DHRZW, RXWZH JS2G4 4JDL1L7 J7JHGZ JD AJZHAB1BS.

UBYHRX 7DWZSR6C14RZ W7 R 3YC44B34RZ. XL1 ZJX RD, RXW UBYH. URZJ3 YJ4C3BHH JS2 YB6L74PY 3WABY2P 1R5HRG1G74QY. RDH EW7DJX 5PY J7ZJ ZJ3W, ER AJY7GSJO F1ZR JS2 6L1 7B1H. EROO YL77R R URZJ3, EBS2 AJY7GSJO ZJX AJYJ5HW JY 4R1LHRWH, ER R7DB3 4R54R 5CHZR3. 4C7D3P XBK7WZ3 XBZOHR, W15RX XJ3; EBS2 AJY7GSJO, ER URZ XW4QY, XJSROERHZL ZJ3W R 3GH G7 AGY OBYYL1H, RXWH AJY7G3JOG1H HCYW6LZH ZJUM 3VDV7 4R1LHCZ3ZR3 UW77DRAWDJHJHH. XJ1H JS2 C1RY3BOP ZJX K7WZLYERH ROP77LSBH. J7DH Q XBZ5R. XW C1RY3BOP3 HCO5C3, EBS2 JD ZJX WSRD. OJ XW3B1 TYH JD R XPK7WZ3 JS2 H1PZBZ?

WHH XL1 XWZOJZ ZJX R 1G3W. CZRYXR7 G7 K7JZOJ7 YJHH. 7DJSGZ2 UJYQ 3GHBYORYW 6W7DHBY2YVUG74JZ XJ3ERYH, 6JOWS TDJZHJX ZJ3W, EBS2 R EB4B AW7KEJ1 3W7DR4ROCYH. XBZOBX: CZRYXR7 WHH XWZOJZ G7 K7JZOJ7, NS2EBS2 RDBZZRY EBZ3BZS4R XJZHJX, XJ1H BHH 7WZK7 7JXXW OBYSBX. G7 RD WY2J7XWH GZ JYWZHGDJX.

5JYJZYJS CS2RZJ44JZ RD TS24JZ HR1HPD3BOBX 7DRZA1RZKW7D3P4R.

ER XJ3HJZZG AJY7G3, GZ JS2 AW1XWZ ZJUM N14RZ AJYJ5HJHHJX R 3G7JX. BHH URZ JYL7UR R S2B17AGZ23G6JDQSG6 XJYYJHH. ER JS27DJ1 R11R 7GHLY G7 ZWZK7 XL7 LYYRXTS2J AB5P4R, L77R AVY R 6R7R7H G7 UJS2J 3W 4JYQYJ R 3G7JX. ZJX G1W XJS JD R AW1XWZ. JS2 OR1R4 3RS2YP R Z2JYJ. 3VZZ2M XJSW7XJ1ZW. OJ K7R3 NS2 3G1JX J7DH, ER WSRDLZ ZWZK7 OBYSR G7 7DFUJ7JZ K7WZLY5R.

NS2 HV1HGZH J7D R ERYLYJ7JH, EBS2 RXW3B1 AJY7GSJOJH YJOB6HRX R AVYO1J G7 1GXTYHJZ YLHHRX, XWH HJUG3. OJ WOQX 7J UBYH 1L5R GYJ7DHJZW, RXW3B1 XJS5JYJZH R 3W7G1HQ 3R6WHLZ2. R IW1HE. R3W UJ7DJHHJ R ZBZB-EBYR7DHL1YCYC ER5PH.

G7 1JUBYUJ1H ABSR:

- WHH RD WOQ 5B7G - XBZOL. - JYXJEJH. OJ XB7H ZRS2BZ S2B17RZ.

- 3W XRSR? - 3G1OJX ET5GZ.

- GZ IW1HE 3R6WHLZ2 URS2B3. R HWH3B7 7DBYSL3HPY. R 3W3VHQ4JZ JS2 XBHB1B7 UL15R G7 JYUW7DW HREWHW4J... G7 Q ROBHH ZJ3JX 6GZKH W7. (R7DG1H 3V7DVZVX, EBS2 AJY7G3JO W7 3TYOVHH. R 6GZK RD JS2JHYJZ 5P, RXW4QY ZJX L1H R 7B3.)

RXW3B1 JYXJZHJX, RD NH4RZ R7DH SBZOBYLX, JYEBDBX R AGZ23G6JXJH JHHQY R AW1XWZHQY. REBH2 BORG1HJX, 4JYJ7HJX R7D R4YR3BZ G7 XJ31GXTYHJX.

BHH AJ3TOH R ERYBHHR1KN V1JS ZQ, OJ 5PY AJ54JTHUJ. R7DBZ4RZ UBYH ZJ3W GYJHJ XGS, XJ1H UWDDJY VZHVDHJX.

- C1RX... - XBZOHR - XJSVYH. AW1XWZ... R 1G7DUGZ2J3...

...ELH 3WOJ1TYZJ, EBS2 R7D R AW1XWZ XJS RD R77DBZ2 1G7DUGZ2J7J3 UBYHR3 RYUR1JK JYZV3 C1RYXL4RZ. RXW3B1 R7D JYZV3VH JY3J1SJHHG3 R 1G7DUGZ2J3 ABY2RXR L14RJ7JHH. OJ XJ3UBYHR3 ZJ3W3 3JHHQ5T3ZJ3 G1HG3HJYJZTY. G7 XNYH3B1 5VHH J3XBZH XJS SBX46J1JK AGZ23G6JDZW G7 3VD4JZ XBZOHL3, EBS2 RD G1HG3HJYJZ 1G7DUGZ2H XJ3UJ7DW3 HQYT3. AW1XWZ JYROHR 6BHBXG1H. OJ RD R77DBZ2 XBZOL, EBS2 Q ZJX RO5R. J7D JXYG3. FS2 ELH K7R3 AW1XWZGH UWHHG3 JY. XW1J S2VHH R 6BYYWZB AGZ23G6J7DZW, ZJ3W ZJX 5CHR 1G7DUGZ. J7DG1H GY XR W7, K7R3 HCOZL XWZJ3?

RD HV1HGZH JYQDQYJS, EBS2 J3XBZH G7 R HV44W S2L7DBYP 1B3BZ XJSHCOHL3 4BZWALK ABSBY2HPY, EBS2 S2VZ RYUR1JD K7R6RHB33RY G7 S2QD. ZJ3W3 XR5O XJZJ3TYZW 3JYY. W3JZ LX, OJ R33B1 R 1G7DUGZJ3 1GSW, 5P ABY2RXL1R YJ7D G1UGZ2J7 XJSWZH! G7 WHH XJSUJHHG3 R 1GSW 1G7DUGZJ3JH.

RXW3B1 XL1 AW1XWZ W7 XJ3HCHHR, EBS2 UW77DR5VZ RYUR 1JD, R33B1 XR5 XJSQ1TYH, EBH2 6BHBXG1 RHHR R 6R6W1B3RH. OJ J3XBZH 3W1CSRHL. SBX46J1JK OJHHP. J11J Q XJSVYHJ Q3JH, XJ1 HCHHR, EBS2 IR1WZ7H ABS5L3 S2RZN7WHRZW R HGZ2LYYL77RY. UG3TY YJTHG G7 3W1R4YL 1G7DUGZ2JW4QY R ERYLYAJ5M N1WZQH.

RXW3B1 AJYLYYHRX R 7J4J7TYH R77DBZ2 XJYYQY, JD G66JZ 5P3B1 UBYH. XJ1 YJ7C5HBHH 1LX ELHCY1PY J7D R AW1XWZ, R3W URYRXWG1H UW77DRS2VHH. OJ XL1 G6 AJYLYYHRX, ZJX HRYLYH.

ZB R7DHLZ 3VUJH3JDJHH JS2 1VUWO HJ7HS2R3B1YL7 XWCHLZ JYL7HRX (7.3.) LXOJ 4JZZJ AJYJ5HJHHJX R XM7DJ1H R AGZ23G6G7D4J.

JDDJY DL1BX 7B1RWXRH RYRZHW HW7DHJYJHHJY AJY7GSJOZJ3 1GSW 4R1LH5R, XR W7 G7 R 3JOUJ7 XRXR QAJY7GSGZJ3 G7 RD C1RY3BOP QZRK77LSLZR3 3GDK7P33RY. 3JWH XB7H YJZH: ZGERW 3BYYGSL5R:

RD J37D ATYWS 5WXX2, 7R5LHCYRS.

Írjatok ugyanezzel a kódolással segélykérő üzenetet, ami tartalmazza a csapattagok neveit!

 


Vissza a feladatsorhoz | I. feladat | II. feladat | III. feladat | IV. feladat | V. feladat | VI. feladat | VII. feladat

 

 

A verseny kereteit a TÁMOP - 4.2.2/B-10/1-2010-0030
„Önálló lépések a tudomány területén” pályázat biztosította.