Levelezős csapatverseny – 1. feladatsor – megoldások

II. feladat

Pontozás: 12 pont

A beszállás nem ment zökkenőmentesen, súlyosan hiányos csomagoddal végre-valahára az űrhajóra kerültél. Fáradtan összerogysz és elalszol. Sikerült átaludnod a kilövést, és mikor felébredsz, már Föld körüli pályán keringtek. Odaevickélsz valahogy az űrhajó ablakához, és megpróbálsz kinézni rajta. A következőket látjátok az ablakból: (Nem szabad szemmel, van színházi látcsövetek.) (A legénység tagjai közül néhányan életük jelentős részét a számítógépük előtt töltötték. Egyikük felfestette a Google Maps mindenféle jeleit az ablak szélére, mert neki így otthonosabb. Ezzel nekünk sok munkát megtakarított.)

II.1. Nevezd meg a képen látható objektumot! Hol található? (kontinens, ország, állam, település) Az európai országoknak és Oroszországnak hol található hasonló létesítménye? (ország, állam, település) Miért szerencsésebb az európai létesítmény elhelyezkedése, mint az orosz létesítményé?

Megoldás: Kennedy Űrközpont, Cape Canaveral. É-Amerika, USA, Florida. ESA kilővőállomás Francia-Guyana, Kouru. Oroszországé Bajkonur, Kazakhsztán. A Guyana Űrközpont közelebb van az egyenlítőhöz mint a másik kettő (centrifugális erő nagyobb), ezért adott tömeget kevesebb energiával is pályára lehet állítani.

II.2. Melyik tó látható a képen? Hol található? (kontinens, ország, állam) Milyen típusú tó ez, hogy keletkezett? Ez egy különösen szép példája az ilyen típusú tavaknak. Miért ilyen ritkák ezek? (3 ok)

Megoldás: Crater lake, É-Amerika, USA, Oregon. Ez egy kaldera-tó, mivel a kaldera egy tál alakú mélyedés, lefolyástalan a lehullott csapadék összegyűlik benne. A kalderák már önmagukban ritkák, ehhez még az is kell, hogy kisebb legyen a párolgás mennyisége, mint a csapadéké. Ezen túl a tavak földtörténeti időskálán rövid életűek, hamar feltöltődnek, kiszáradnak, vagy a vizüket levezető folyó lecsapolja őket.

II.3. Milyen irányba folyik a képen látható folyó? Mi a folyó neve, és melyik két ország határát alkotja (a mellékelt képen látható szakaszra vonatkozik csak)?
Melyik vízesés látható a nagyított képen? Hogy alakult ki, minek köszönheti jellegzetes alakját? Jellemezd a két ország gazdaságát a képek alapján!

Megoldás: Balról-jobbra, Zambézi a Viktória-vízeséssel. Zambia és Zimbabwe határfolyója. Kialakulására (mivel a kép alapján levont következtetésekre voltunk kíváncsiak) több megoldást is elfogadtunk, például, hogy a vízesésnél a kőzetminőség változása (keményről puhára). A gazdaságról a képen a zambiai repülőtér és nagyobb öntözött területek árulkodnak.

II.4. Hol található a kép közepén lévő terület? (kontinens, ország/tájegység) Milyen természetföldrajzi jelenség látható a képen? Mi a kérdéses terület neve?

Megoldás: Afrika, Botswana, Kalahári. Szárazföldi delta. Okavango-delta.

II.5. Hol található a kép közepén lévő terület? (kontinens, ország, város) A képen látható a város egy nevezetessége, mi ez, és miről híres? Milyen magasan járt a fényképezés időpontjában a Nap?

Megoldás: Ázsia, Egyesült Arab Emirátusok, Dubai. Burj Khalifa, a világ legmagasabb épülete. A torony magassága és az árnyék hossza ismert, ezekből szögfüggvényekkel kijön, hogy a Nap ~ 50 fok magasan van.

II.6. Melyik tó látható a képen? Miért van a figyelem középpontjában? Meséld el a rövid történetet (5-6 mondat)! Jelöld be a képen a történet lényeges elemeit (azokat, amiket akkor is észrevennél, ha egy ismeretlen vidékről készült kép lenne ez!)

Megoldás: Aral-tó. Az egyik legsúlyosabb ember által okozott természeti katasztrófa. Wikipédián fent van a tudnivalók nagy része, de a középiskolás tankönyvek nagy részében is említésre kerül.

II.7. Mi látható a képen? Melyik városhoz tartozik? Az ország ahol a kép készült nagyon ki van szolgáltatva a természetnek, a kilátásait pedig egy napjainkban is zajló folyamat még tovább rontja.
Mi ez a folyamat és hány féleképpen rontja az ország esélyeit az adott természeti erővel szemben (3)?

Megoldás: Rotterdam, Europort. (az ország jelentős része tengerszint alatt fekszik) Nagy veszélyt jelent a globális felmelegedés. A szárazföldi jég olvadása növeli a tengerszintet. Az óceánok melegedése elemei a tengerszintet (hőtágulás). Növekvő gyakoriságú extrém időjárás >> nagyobb hullámok, és vihardagály fenyegetettség (alacsony légnyomás „megszívja” a tengert).

II.8. A kép alapján rekonstruáld az Atlanti óceán kialakulásának a történetét (elég, ha az északi, középső és déli medence kialakulásának kezdetét megfejted)! Indoklás szükséges! A különböző korú kéreg színnel való jelölésének skálázása elég kaotikusnak tűnhet, de nem véletlen van így. Mi az oka annak, hogy a 80 millió év és a 120 millió év közötti időszak egy színnel van jelölve? Milyen módszerrel határozhatták meg a kéreg korát? Ha nem jöttök rá, akkor azért is jár pont, ha felsoroltok 3 módszert, amivel kőzetek korát lehet megállapítani úgy, hogy legyen köztük abszolút és relatív kormeghatározási módszer.

Megoldás: A feladat megoldásához szükséges volt a lemeztektonika (középiskolás szintű) ismeretére, pl.: szubdukció (alábukás), spreading (lemezek távolodása óceáni hátságoknál).
Az Atlanti óceán partjain, mindenhol passzív szegélyeket találunk, nincs szubdukció. Azaz az ottani kőzetek kora megegyezik az óceáni medence korával. Ez alapján a középső medence 180 millió éves, a déli 150-120 millió az északi (Izland-Grönland térsége) 70 millió éves. A kőzet korát mágneses mérések segítségével határozták meg (nagy területre kiterjedően), és ezt kalibrálták radioaktív módszerekkel. A 80 és 120 millió év közötti időszak azért van egy színnel jelölve, mert akkor 40 millió évig normál polaritású volt a Föld mágneses tere. Relatív módszerek pl.: magnetosztratigráfia, biosztratigráfia. Abszolút: Radiometrikus kormeghatározás (pl.: U-Pb, K-Ar).

 


Vissza a feladatsorhoz | I. feladat | II. feladat | III. feladat | IV. feladat | V. feladat | VI. feladat | VII. feladat

 

 

A verseny kereteit a TÁMOP - 4.2.2/B-10/1-2010-0030
„Önálló lépések a tudomány területén” pályázat biztosította.