Kollégiumi Tanács

 • A Kollégiumi Tanács (továbbiakban: Tanács) a Szakkollégium szakmai felügyelő testülete. A Tanács elnöke hivatali jogosítványként az ELTE TTK mindenkori dékánja, társelnöke az IK mindenkori dékánja. 7 tagja közül szakterületenként 1-re a Baráti Kör tesz javaslatot az ELTE IK és TTK vezető oktatóinak köréből, az IK és a TTK dékánjainak javaslatait figyelembe véve. Egy tagját a Szakkollégium Hallgatói Önkormányzata javasolja a szakkollégisták közül. A Tanács tagjait a Tanács elnöke és társelnöke kéri fel, a rektor előzetes értesítését követően.
 • A Tanács oktató tagjának megbízatása öt évre szól, és meghosszabbítható. A szakkollégista tag megbízása egy évre szól és megújítható.
 • A Tanács évente legalább egy ülést tart.
 • A Tanács elnökének és társelnökének feladatai:
  • a Tanács ügyrendjének meghatározása, éves ülésrendjének és tematikájának előterjesztése és az ülések összehívása; a Tanácsot akkor is össze kell hívni, ha legalább 3 tagja, illetve a Szakkollégium igazgatója ezt a napirend megjelölésével kezdeményezi;
  • a Szakkollégium igazgatója szakmai beszámolójának a Tanács elé terjesztése;
  • a Tanács állásfoglalásainak a rektor, az IK és a TTK Kari Tanácsa, illetve a Bolyai Kollégium Baráti Köre előtti képviselete.
 • A Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak többsége az ülésen részt vesz. Döntéseit egyszerű többséggel hozza, amelyek jegyzőkönyvét a Szakkollégium irattárában el kell helyezni.

Tagjai

 • Kacskovics Imre (TTK dékán), Horváth Zoltán (IK dékán) /társelnökök/
 • Erdei Anna (biológia)
 • Frei Zsolt (fizika)
 • Mindszenty Andrea (földtudomány)
 • Fogarasi Géza (kémia)
 • Szőnyi Tamás (matematika)
 • Benczúr András (informatika)
 • Horváth András (Hallgatói Önkormányzat)