Rövid program

Az absztraktokért kattintson az előadások linkjeire.

2024. április 6. Szombat

7:45 Regisztráció

8:15 Megnyitó

Történelem és politikatudomány

8:40 Ivánfi Miklós (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Kémügy a Teleki Pál Tudományos Intézetben, 1946-1947

9:00 Lakatos Dorina (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Ügynöknők a szocializmusban

9:20 Tóth Lajos (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Parasztüldözés és kollektivizálás helyi tapasztalatai az ötvenes évek első felében

9:40 dr. Szabó Georgina (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Az 1989-et követően megalakult regionális együttműködések elmélyülésének akadályai Kelet-Közép-Európában

10:00 Vásárhelyi Borbála (Ostrakon Szakkollégium ):  Megoszlások a 2022-es Brazil elnökválasztás során

10:20 Szünet

10:40 Plenáris előadás: Éber Márk Áron: Hogyan működhetnek együtt társadalom- és természetkutatók az éghajlatváltozás és az ökológiai válság kezelésén?

12:00 Ebéd

Biológia I.

13:00 Jandó Benedek (Állatorvostudományi Egyetem):  Halak fajkompozíciója és hidromorfológiai változók közötti összefüggések a Duna magyarországi szakaszán

13:20 Koltai Zsófia (Móra Ferenc Szakkollégium):  A testmozgás hatására termelődő hősokkfehérjék és myokinek génexpressziójának vizsgálata agy- és izomszövetben

13:40 Kóródi Lőrinc (Bolyai Kollégium):  Miből lesz a dinoszaurusz?

14:00 Lugosi Csenge Anna (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Szelektív figyelem – az embertől független munkára szelektált kutyafajták előnyben vannak, ha fajtársuktól kell tanulniuk

14:20 Érfalvy Dávid (Bolyai Kollégium):  Édesfehérjék: út egy édesebb és egészségesebb élet felé

14:40 Poszterszekció

Humán tudományok és oktatás

15:40 Folyi Bence (Kerényi Károly Szakkollégium):  Mit keresnek pogány istenek Jézus Krisztus társaságában?

16:00 Vég Dorina Mirtill (Kerényi Károly Szakkollégium):  A borderline személyiségzavar nyelvi összefüggései

16:20 Bognár Bálint György (Budapesti Corvinus Egyetem):  Hogyan kommunikál a dragkultúra?

16:40 Sándor Anna Viola (Eötvös Collegium):  Miért kérdezzük ki egymást vizsga előtt? - A tesztelési hatás vizsgálata

17:00 Doktor Máté (Ostrakon Szakkollégium):  Az államtudományi képzés és a közigazgatás összhangja a célok és tapasztalatok tükrében

17:20 Szünet

Matematika és informatika

18:00 Kalocsai Zoltán (Bolyai Kollégium):  Szakaszonként lineáris Markov leképezések dinamikai tulajdonságai

18:20 Jenifer Tabita Ciuciu-Kiss (Bolyai Kollégium):  AI and NLP: the rise of LLMs

18:40 Szente Péter (Eötvös Collegium):  Parametrikus felületek hatékony kiértékelése

19:00 Szünet

20:00 Közösségi program: meglepetés

2024. április 7. Vasárnap

8:15 Regisztráció

Kémia és biológia II.

9:00 Babcsányi István János (Eötvös Collegium és Bolyai Kollégium):  A kiralitás rövid története: a földi élet aszimmetriájának nyomában

9:20 Horváth Donát (Bolyai Kollégium):  Lehetséges vaskomplexek vizsgálata RFB rendszerekbe

9:40 Csótai Zsófia (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Idegi őssejtekből kialakított neuronális sejtrendszerek elektrofiziológiai jellemzése

10:00 Károlyi Dorottya (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  A lipid anyagcsere összetett szerepe a tumorfejlődés során

10:20 Vig Eszter Aletta (Bolyai Kollégium):  A széncinege (Parus major) emberekkel szembeni kockázatvállaló viselkedésének genetikai háttere

10:40 Poszterszekció

11:40 Plenáris előadás: Harangi Szabolcs: Vulkánok: vonzások és veszélyek

13:00 Ebéd

Jogtudomány

14:00 Ipacs-Szabó Noémi (Nemzeti Közszolgálati Egyetem):  ÜZEMBENTARTÓ? - AVAGY SENKI? Ki tehető felelőssé az önvezető autók és a drónok által okozott károkért?

14:20 Kecskeméti Árpád ( Magyary Zoltán Szakkollégium):  A magyar és angol öröklési jog alapvető különbségei, és a két jog végrendelkezés, illetve végrendelkezés nélküli eseteinek összehasonlítása

14:40 Vörös Emese Hargita (Bibó István Szakkollégium):  Hol számít a szavunk? – Blockchain és Crowdsourcing szerepe az online állampolgári részvétel erősítésében

15:00 Szünet

Fizika és földtudomány

15:20 Gereczi Botond Géza (Bolyai Kollégium):  Mit üzen a szfalerit? – Fókuszban a hidrotermás rendszer jellemzőinek és fejlődésének rekonstruálása

15:40 Iván Levente (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Ahol mindig fúj a szél…

16:00 Kadlecsik Ádám, Vass Bálint (Bolyai Kollégium):  Kötött pályájú exobolygók légkörzésének kísérleti és numerikus modellezése

16:20 Molnár Bence (Bolyai Kollégium):  Miként pontosítható a geotermikus rendszerek élettartamának előrejelzése?

16:40 Száraz Dániel (Eötvös Collegium):  Kvantumszámítógépek használata optimalizációs problémák megoldásához

17:00 Toronyi András (Bolyai Kollégium):  Légköri müográfia

17:20 Szünet

17:40 Zárszó, eredményhirdetés

Poszterek

2024. április 6. Szombat

1. Csikos Belián Valentin (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Az FHR-3 fehérje komplement- és sejtaktivációt szabályozó szerepének vizsgálata

2. Fajka Lilla (Eötvös Collegium): Fotoaktiválható vegyülettárak szerepe a gyógyszerkémiában

3. Farkas Erika (Eötvös Loránd Tudományegyetem): The membrane protein dynamics of the secretory granules in the Drosophila salivary gland cells

4. Fritz Petra (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Klímaváltozás a Kárpátokban az elmúlt 70 évben

5. Magyar Tárek Zoltán (Selye János Doktorandusz Szakkollégium): Critical brain hypothesis in the context of sleep homeostasis

6. Mendei Barna (Bolyai Kollégium): Y-elágazások kvantumoptikai vizsgálata

7. Nagy Bence (Bolyai Kollégium): Teleki Pál kultúrdiplomáciai törekvései 1921-1927

8. Németh Dávid Dorián (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Brightening the Future: The potential applications of photoswitches and molecular motors

9. Simon Csilla (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Klímamodell-szimulációk hibakorrekciója: a kalibrációs időszak megválasztásának hatása

10. Szabó Anna Viktória (Magyary Zoltán Szakkollégium): Breaking A Nation’s Backbone: Rape As A Form Of Genocide In The Context Of The Russo-Ukrainian War.

11. Szatmári Eszter Zita (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Jellegzetes mintázatok az öregedéssel kapcsolatos fehérjék aminosav szekvenciáiban

2024. április 7. Vasárnap

12. Budai Eszter Anna (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Amfifil polimer kotérhálók: a kontaklencsétől az intelligens gyógyszerhordozókig és speciális nanohibrid anyagokig

13. Farkas Emese (Semmelweis Egyetem): Is placenta-specific galectin-14 a potential biomarker for miscarriages?

14. Fejes Iván (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Biológiai életkor meghatározása arcfotók alapján

15. Herczegh Attila Richárd (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Biotenzidek alkalmazása micelláris katalízisben

16. Mészáros Botond (Eötvös Collegium): Numerikusan megoldható feladatokhoz társítható leképezési diagramok elemzése és alkalmazása

17. Németh Virág (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Beporzóközösségek összehasonlítása gyepeken és általunk vetett virágos foltokon egy agrártájban

18. Pataki István (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Nők az MSZMP csúcsvezetőségében

19. Simon-Zsók Anett (Bolyai Kollégium): Gömbhalmazok kormeghatározása űrtávcsöves adatokra illesztett izokrónokkal