Bizonyított rang

A VIII. Bolyai Konferenciáról

Barátságos környezet, kifogástalan szervezés, szakmailag igényes előadások - röviden így jellemezhetném a 2003 márciusában megrendezett VIII. Bolyai Konferenciát. Az immár hagyományosnak számító hallgatói szimpóziumot idén is magas színvonal övezte. Nyolc szakkollégium tizennyolc diákja tartott előadást, és további tíz szakkollégista mutatta be gondos munkával elkészített poszteren kutatási témáját. A résztvevők pár óra leforgása alatt a legkülönbözőbb tudományterületek világába nyerhettek bepillantást: a kvantumgravitációról, a növényvédelemről és a Rubik-kocka kombinatorikai vonatkozásáról éppúgy szó esett, mint az ókori graffitikről, a Messerschmitt néven ismert világháborús sugárhajtású repülőgépről vagy a diszlexiában szenvedő gyerekek kórképéről.

A konferenciát azonban nemcsak a témák sokfélesége tette színessé. Az igazi hangulatot maguk az előadók teremtették meg, ki-ki a saját kutatási vagy érdeklődési területének egyedi bemutatásával. Egyesek a vizuális szemléltető eszközök lenyűgöző hatásában bíztak, mások személyes előadói képességük meggyőző erejét becsülték többre. Az előadók rutinját és felkészültségét mutatta, hogy szinte mindenki tartotta magát a moderátorok által szigorúan ellenőrzött tizenöt perces időkerethez, és a többség megfelelt az egyik legnehezebb követelménynek, a közérthetőségnek is, ami az eltérő kompetenciájú hallgatóság miatt volt rendkívül fontos elvárás a szervezők részéről.

A konferencia a megnyitótól az igazgatói zárszót követő fogadásig precíz és átgondolt szervezésről tanúskodott. A házigazda kollégisták érzékelhetően összetartó társaságot alkottak. Bizalommal voltak egymás iránt és a feladatokat megosztva mindannyian ugyanazért a közös célért fáradoztak: a színvonalas lebonyolításért. Ez kétségkívül sikerült, amiért utólag is köszönet illeti őket.

Mindez azonban nem lehetett újdonság azoknak, akik - e sorok írójához hasonlóan - sokadik ízben vettek részt a Bolyai Konferencián. A kollégium ugyanis már a konferencia 1996-ban történt megindításakor magasra tette a mércét. A szakkollégiumok történetében akkor ez egy előzmények nélküli kísérlet volt, amely mára valóságos „sikersorozattá” nőtte ki magát. Kezdettől fogva mintaadó szerepet töltött be, ennek hatására más szakkollégiumok is megrendezték saját konferenciájukat (Eötvös Konferencia, Hatvani Konferencia, Korányi Frigyes Tudományos Fórum…) és a szakkollégisták számára megszokottá vált, hogy ezeken a rendezvényeken évről évre bemutatják egymásnak kutatási eredményeiket. A Bolyai Konferencia a mai napig az egyik legfontosabb szakmai fórum maradt, amely egyúttal a kapcsolattartást és az eszmecserét is szolgálja a szakkollégiumok között. A Bolyai Kollégium elsősorban hallgatóinak a teljesítményével és az évente megrendezett színvonalas konferenciájával rangot vívott ki magának. Előkelő rangot. A rang azonban nem ad előjogokat, a rang felelősséget jelent. A jelenlegi szakkollégisták feladata, hogy az elődök által kivívott hírnevet öregbítsék, és az elért eredményeket ne csupán megtartsák, hanem azokat meghaladják.

Ehhez kívánok további sikereket!

Masát Ádám
Bibó István Szakkollégium