A XXII. Bolyai Konferencia programja

2017. március 18.

8:00 Regisztráció

8:30 Megnyitó

Anyagtudomány

9:00 Kovács Márton (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Nitrogén-oxidok égéskémiáját leíró reakciómechanizmusok vizsgálata

Az égés az egyik legfontosabb folyamat az emberiség számára. Számtalan példa van a hasznosítására, legyen szó ipari folyamatokról, energiatermelésről, vagy valamilyen égésen alapuló berendezés alkalmazásáról. Ahhoz, hogy a berendezések működését optimalizálni tudjuk, környezeti és gazdasági szempontból is leghatékonyabbá tudjuk tenni, ismernünk kell az égési folyamatok pontos lejátszódását.
A nitrogén-oxidok viselkedésének tanulmányozása égési rendszerekben több szempontból is fontos feladat. Környezetbe jutásuknak sok káros hatása van, a NO és NO2 savas esők kialakulásáért lehet felelős, az N2O üvegházhatást kiváltó gáz, és az ózonréteg bontásában is szerepet játszik. Ezért környezetvédelmi szempontból elengedhetetlen, hogy le tudjuk írni, hogy a különböző égési folyamatokban hogyan viselkednek a nitrogén-oxidok.
Az ilyen leírást összetett reakciómechanizmusok felépítésével lehet megtenni. Egy adott mechanizmus annál jobb, minél pontosabban lehet annak alapján reprodukálni a kísérletileg meghatározott mérési eredményeket. Jó reakciómechanizmushoz úgy tudunk jutni, ha nagy kísérleti adatkészlet visszaadásához végzünk számításokat, a korábban közölt mechanizmusok közül kiválasztjuk a legjobbat, és azt tovább javítjuk a kísérleti adatok alapján.

9:20 Szekér Patrik (Pannon Egyetem): Vizek arzénszennyezésének kimutatása fehérjéből készült bioszenzorral

Az élő szervezetekben számtalan példát láthatunk arra, hogy a fehérjék rendkívül specifikus molekula felismerésre képesek. Számos mikroorganizmusban találhatók olyan fehérjék, amelyek átmeneti és nehézfém ionok erős és szelektív megkötésére képesek. Sok fémkötő fehérje esetében ismertek azok a szerkezeti motívumok, amik meghatározó szerepet játszanak az adott célmolekula felismerésében és megkötésében. A Salmonella baktérium mozgásszerveinek fő része a flagelláris filamentum, melyet flagellin fehérje alegységek építenek fel. Ezeket számítógépes molekulatervezés és génsebészeti eljárások segítségével megfelelően módosítva olyan mesterséges fehérjék hozhatók létre, melyek önszerveződő képességük megtartása mellett As(III) ionok felismerésére és erős megkötésére képesek. Az így, baktériumok által nagy mennyiségben előállítható fehérjékből nanorudak építhetők, melyek természetes vizek monitorozására alkalmas bioszenzorok érzékelő eleméül szolgálhatnak.

Kutatásunkat az OTKA NN117849 pályázat támogatta.

9:40 Gyergyószegi Zsófia (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Élelmiszerrel érintkezésbe kerülő műanyagokból kioldódó anyanyagok és vizsgálatuk

Napjainkban a műanyag csomagolóanyagok gyártására során egyre nagyobb figyelmet fordítanak a felhasználók biztonságára, nincs ez másképp az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő műanyag evőeszközökkel sem. A felhasznált alapanyagokon és adalékanyagokon előzetes kockázatbecslést végeznek, ezzel információt szerezve a toxikológiai hatásukról. Az élelmiszerrel való érintkezés során a műanyagokból kioldódhatnak azonban olyan vegyületek is, amelyek nem tervezetten kerültek az adott csomagolóanyagba, műanyag tárgyba. Ezek származhatnak a gyártás során felhasznált anyagok szennyezőiből, a bekövetkező mellékreakciókból, vagy keletkezhetnek a gyártást követően: a műanyag szállítása, tárolása, felhasználása során. Az ily módon létrejövő komponensek potenciális egészségügyi kockázatot jelentenek. Felvetődik a kérdés: biztonságos-e a mikrohullámú sütőben való melegítés, vagy a hosszú ideig tárolt műanyag tárgy ugyanolyan minőségű-e, mint közvetlenül a gyártás után. Az utóbbi években széleskörűen vizsgálják a már említett módon keletkező degradációs termékeket. Előadásom során szeretném ismerteni a szakirodalomban fellelhető releváns eredményeket, illetve megosztani a hallgatósággal a kutatómunkám során szerzett tapasztalataimat a téma kapcsán.

10:00 Pankaczi Fruzsina (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Nanoanyagok lehetséges toxikus hatásának vizsgálata növényeken

Nagy koncentrációban alkalmazott nanoanyagok felvételét és esetleges toxikusságát vizsgálom egyszikű búza és kétszikű uborka modell növényeken, hidroponikus kultúrában. Több próbálkozás is folyik jelenleg, különböző nanoanyagok előállítására. Ezek lehetséges ipari felhasználás mellett jelentősek lehetnek a mezőgazdaségban, nanoműtrágyaként. A meglévő mikroelemeket tartalmazó műtrágyákat szeretnék helyettesíteni ilyen stabil, kolloid rendszerekkel. Ezek a biztonságosabban alkalmazhatók, kémiai tulajdonságaik miatt a dózisuk könnyebben szabályozható és ennek köszönhetően alkalmazásuk környezetkímélőbb eljárás lehet.
Előadásomban a nano FeCo és az MSz 26 jelzésű, esszenciális nehézfémeket tartalmazó nanoanyag, kezelések élettani hatásait szeretném röviden ismertetni az egyszikű és kétszíkű modelleken. Ezeket emelkedő koncentrációban alkalmaztam és ahol szükséges volt, ott összevetettem az eredményeket a sztöchiometriailag megegyező mennyiségű esszenciális elemeket tartalmazó normál tápoldatokkal.
Az MSz26 kezelések kevésbé bizonyult toxikusnak, a normál mikrosó oldatokhoz képest.
A növényekben mérhető volt a kobalt felvétel a nano FeCo kezelés után, ami súlyos mérgezést okozott.
További lépések a nanoanyagok kémiai szerkezetének vizsgálata és a felvételi mechanizmus hátterének megismerése.

10:20 Szünet

10:40 Plenáris előadás
Szathmáry Eörs: A természettudomány próbája: Az élet eredete

Szathmáry Eörs Biológusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1984-ben. A biológiai tudomány doktora fokozatot 1995-ben szerezte meg. 2007-tol az MTA levelező, 2013-tól rendes tagja.
Jelenleg az ELTE TTK elméleti evolúcióbiológia professzora, és a németországi Ludwig Maximilien Egyetem vendégprofesszora. Szakterületén, az evolúcióbiológiában, John MaynardSmith-szel közösen írt két könyvet a nagy evolúciós átmenetekrol. Ezeket számos nyelvre lefordították és sokan az elmúlt száz év egyik legfontosabb evolúcióról szóló műveinek tartják. Számos publikációja jelent meg a Science, Nature és egyéb rangos folyóiratokban.
Munkásságát Akadémiai Díjjal (Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége, 1999) és New Europe Prize for Higher Education and Research (1996) díjjal ismerték el.

11:40 Ebéd

Molekuláris biológia

12:40 Farkas Zsuzsanna (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Fe-, Mn- és Zn-hiányos növények regenerálása nanoferrit kolloid-szuszpenzióval.  

A növényi szervezet megfelelő működéséhez elengedhetetlenek a makro- és mikroelemek. Ha ezek nem a szükséges koncentrációban állnak rendelkezésre vagy felvételük nehézségekben ütközik akkor tápanyaghiányos állapot állhat elő. A növényi tápanyaghiány fejlődési problémákhoz, csökkenő terméshozamhoz vagy a növények pusztulásához is vezethet. Ez számos társadalmi problémát okoz. Kísérletes munkámon alapuló előadásomban röviden bemutatom a Fe-, Mn- és Zn-mikroelemhiány növényekre gyakorolt általános hatásait. Uborkán végzett kísérleteim alapján ismertetem a növénynevelés alapjait, a modellnövényre gyakorolt Mn-, Zn- és Fe-hiányt. Munkám során egy új tervezésű MSZ26 jelzésű vas-, mangán-, cinktartalmú nanoanyag hatásait vizsgáltam hidropónikus kultúrában nevelt tápanyaghiányos növényekre. A kapott eredményeket összevetettem a kontroll növényeknél kapott eredményekkel. Az összevetés eredményeként megállapítottam, hogy a nanoanyag regenerálta a tápanyaghiányos uborkáimat (Fe-hiánynál minden általam mért paraméterben, Mn-hiánynál két paraméter mutatott szignifikáns javulást, Zn-hiánynál is megfigyelhető javulás, habár nem szignifikáns). Az eredmények azt mutatják, hogy a különböző nano-készítmények a mezőgazdasági növénytermesztésben fennálló problémákra megoldást nyújthatnak.

13:00 Mezei Zoltán (Bolyai Kollégium): Salmonella Enteritidis elleni ehető vakcina előállítása Arabidopsis thaliana modellnövényben     

Célunk a különböző gyomor-bél rendszeri panaszokat okozó Salmonella Enteritidis elleni ehető vakcina előállítása Arabidopsis thaliana modellnövényben.
A termelendő vakcinafehérjét (antigént) kódoló DNS szakaszt a kolera toxin B alegységet és a Salmonella Enteritidis flagellin C fehérjét kódoló gének összekapcsolásával hoztuk létre. A gén bejuttatását követően a növényekben ellenőriztük a vakcinafehérjét kódoló transzgén jelenlétét. Magát a vakcinafehérjét először nem tudtuk kimutatni. Ennek az oka lehet az, hogy az antigén csak kis mennyiségben termelődik a növény leveleiben. Ezután új módszereket alkalmaztunk, amelyeknek köszönhetően a fehérjét specifikus reakcióval meg tudtuk festeni, bár ez a jel nem volt erős. Olyan konstrukciót is használtunk, amellyel specifikusan a növény magjaiban tudjuk kellően nagy mennyiségben megtermeltetni az antigént. A cél az, hogy minden olyan tényezőt megvizsgáljunk, ami befolyásolja a fehérje előállítását és kimutatását.
Távlati célunk az antigén megtermelése árpa szemtermésben, mert így akár szabadföldön is elő lehet állítani a fehérjét, stabilan eltárolható és könnyen belekeverhető a takarmányba.

13:20 Sváb Gergely (Semmelweis Egyetem): A sejt anyagcseréjének modellezése egészséges és kóros állapotokban

A mitokondriumok a legtöbb sejtben megtalálható sejtalkotók, melyeket a törzsfejlődés során kerültek a fejlettebb élőlények sejtjeibe. Bennük található a citrát-kör, egy komplex enzimrendszer, ami fontos szerepet tölt be a szervezet anyagcseréjében. Itt végződhet a cukrok, zsírok és fehérjék kisebb molekulákká történő lebontása. Ezeknek a molekuláknak a további lebontásával a szervezet energiát termelhet, vagy fel tudja használni őket a felépítő folyamataiban.
A citrát-körben résztvevő molekulák képesek egymásba átalakulni, az anyagcsere aktuális állapotának függvényében. Amennyiben a szervezet „jól táplált” állapotban van, a felépítő folyamatok dominálnak, míg „éhezés” állapotában a lebontó folyamatok hangsúlyosak.
Munkánk során a citrát-körben megtalálható molekulák egyes anyagcsere állapotokban bekövetkező változásait vizsgáltuk egy általunk készített dinamikus modell segítségével, és ezt követően a kóros anyagcsere állapotokban megfigyelhető koncentrációkkal teszteltük a modellt. A modellezés végső célja az egyes betegségekben bekövetkező anyagcsere változás szimulációja, és ezáltal a különböző anyagcsere betegségek progressziójának előrejelzése.

13:40 Szeifert Bea (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Mitokondriális DNS kutyákban: evolúciós leszármazás és genetikai azonosítás egy csapásra?    

A mitokondrium a sejtmagvas sejtekben megtalálható energiatermelő sejtszervecske, önálló örökítőanyaggal, mitokondriális DNS-sel rendelkezik. Mitokondriumokból sejtenként általában több száz található, örökítőanyaguk kizárólag anyai öröklődésű. A mitokondriális DNS egy része – a kontroll régió – nem kódol géneket, ezért hajlamos arra, hogy a mutációk, DNS szekvencia variációk fixálódjanak benne. Ennek megfelelően ezen a szakaszon található a kutya mitokondriális genom legtöbb populációs variabilitása (polimorfizmusa), ezért a genomi területet hipervariábilis régiónak is nevezzük.
Kutyapopulációkban az egyedek nagy százalékának kontroll régió szekvenciája megegyezik, köszönhetően a beltenyésztésnek. Ezen egyedek elkülönítése/azonosítása problematikus az igazságügyi genetikában. Irodalmi adatok és kutatásunk alapján igazolható: a mitokondriális DNS kódoló részében is rejtőznek olyan polimorf szekvenciák, melyek segítenek a kontroll régióban homogén szekvenciák felbontásában, egyúttal a mitokondriális genomok közötti filogenetikai viszonyok feltárásában.
Kutatásaink során a laboratóriumunkban meghatározott és nemzetközi adatbázisból (NCBI) származó mitokondriális DNS szekvenciákat (481 db) és a bennük található polimorfizmusokat vizsgáltuk. A szekvencia adatokból nyert információk a kutyák igazságügyi genetikai, filogenetikai és populációgenetikai viszonyáról árulkodnak.

14:00 Kéringer Patrik (Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar): Álljon meg a lázmenet, avagy a cholecystokinin szerepe a lázban és lázcsillapításban

A testhőmérséklet szabályozásának egyik eleme a cholecystokinin (CCK), amelynek centrális adására megjelenő hipertermia és az endotoxinok által kiváltott láz között több párhuzam vonható: mindkettőben szerepel barnazsírszöveti termogenezis, bőrér konstrikció, továbbá megfigyelhetők a betegség-viselkedés jellemzői. Felderítetlen azonban, hogy a centrális CCK milyen molekuláris mechanizmusokon fejti ki lázszerű hatását.
Kísérletünkben a centrálisan adott CCK maghőmérséklet-fokozó és anorexigén hatását, valamint ezek nem-szelektív ciklooxigenáz (COX) gátlóval (Algopyrin) történő kivédését vizsgáltuk in vivo patkányokban és a c-Fos expresszióját in vitro vizsgáltuk az endotoxin láz kialakulásában szereplő hypothalamicus régiókban.
Kísérletünk során az Algopyrin In vivo gátolta a CCK maghőmérséklet-növelő hatását, míg a CCK anorexigén hatását nem befolyásolta. Immunhisztokémiai vizsgálatunkban COX gátló alkalmazása esetén a CCK-indukálta c-Fos expresszáló sejtek számának változása alacsonyabbnak bizonyult a vizsgált agyi régiókban.
Tehát a centrális CCK termoregulatórikus hatásai kivédhetők a COX rendszer gátlásával, ezzel bizonyítottuk a COX rendszer szerepét CCK jelátvitelében. Eredményeink terápiás jelentősége perspektivikusan egy új típusú lázcsillapító kifejlesztése lehet.

14:20 Poszterszekció

Humánbiológia

15:20 Kiss Krisztián (Bolyai Kollégium): 206 (vagy egy kicsit több)

Az emberi test felépítésének nincs egy "standard" tervrajza. Az adott faj egyedei bizonyos fokban különböznek egymástól. Mindez sokmindennek köszönhető, például az anatómiai variációknak, melyek teljesen normális morfológiai "elváltozások". Munkám során a láb és bokarégió csontvariációt vettem górcső alá, és típusaikat, azok életkor és nem szerinti eloszlásukat vizsgáltam. A klinikumban fontos az ismeretük a radiológusok és radiográfusok számára, hiszen sokszor traumás vagy kóros elváltozások benyomását keltik, emiatt felesleges terápiára, és további besugárzásra kerülne sor. Az előadásomból kiderül többek között, hogy miképpen lehet megkülönböztetni egy variációt egy betegségtől, a többi gerinces állatnak van-e csontvariációja, illetve néhány problémás esetet is bemutatok.

15:40 Varga Bence (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem): Így segíthetnek alvó kutyák az időseken

Fontos problémát jelent a nyugati társadalmakban, fejlett országokban az elöregedés jelensége. Az öregedés folyamatával együtt jár az egyre több és súlyosabb betegségek előfordulása. Fontos tehát vizsgálni és foglalkozni ezzel a folyamattal és a vele járó változásokkal – például az alvás vagy a szívműködés megváltozásával. Ezekhez a kutatásokhoz és vizsgálatokhoz nyújt óriási segítséget a kutya. Több-tízezer éve él közvetlen közelünkben, így folyamatosan adaptálódott az emberek életteréhez és a domesztikációnak köszönhetően hasonló evolúciós hatások érték mindkét fajt. Mára az állatorvoslásnak köszönhetően természetes környezetében élik meg az öregkort és megfigyelhető rajtuk az ezzel járó számos humán-analóg betegség is (szívérrendszeri betegségek, cukorbetegség, magas vérnyomás, rák), így akár elemi szinten is vizsgálható bennük ez a folyamat, beavatkozás nélkül. A kutatásomban egy új poliszomnográfiás módszerrel vizsgáltam az alvás alatti szívműködést – azon belül is a szívritmus varianciáját – alvó kutyákon, ami jól mutatja a vegetatív idegrendszer szabályozásában bekövetkező változásokon keresztül a szervezet megváltozott alkalmazkodóképességét és rugalmasságát, a kor előrehaladtával.

16:00 Khidhir Nóra (Romhányi György Szakkollégium): Mesterséges édesítőszerek: tényleg segítenek a fogyásban?

Az egyre gyakoribb elhízás miatt egyre többen fordulnak az édesítőszerek használata felé, hogy az édes ízeket pótolják az étkezésükben. Azonban e szereknek nem ismertek a szervezetünkre gyakorolt hosszú távú hatásai. Egyes kutatási eredmények felvetik, hogy még a kalóriamentes mesterséges édesítőszerek és az általuk édesített termékek is növelhetik az elfogyasztott táplálék mennyiségét, ezáltal szerepet játszhatnak az elhízás kialakulásában.
Kutatásunk során célunkként tűztük ki a szacharin hatására bekövetkező energetikai változások felderítését patkányokban, valamint az energetikai folyamatok szabályozásában részt vevő agyi magvak c-Fos expresszió változásának megfigyelését szacharin adását követően.
Eredményeink azt mutatták, hogy a szacharin adása csökkentette a nyugalmi maghőmérsékletet és anyagcserét, valamint c-Fos expresszió csökkenést tapasztaltunk a raphe pallidusban és medialis preopticus areaban a szacharin adását követően.
Kutatásunk eredménye bizonyítja, hogy szacharin adása patkányokban csökkent maghőmérsékletet és anyagcserét eredményez, mely következményeként pozitív energetikai egyensúly alakulhat ki, ezek révén az édesítőszerek használatának hosszú távú következménye lehet az elhízás.
m> 16:20 Fejes Rebeka (Universität Wien): Cukrok, édesítőszerek - mik is ezek tulajdonképpen?

Szinte minden nap valamilyen formában magunkhoz veszünk cukrot vagy édesítőszert, akár egy élelmiszer részeként, akár csak "önmagában" (pl. teához vagy kávéhoz keverve). De mik is ezek az anyagok pontosan? Hogyan hasznosítja ezeket testünk? Az előadás során olyan témakörök is szóba kerülnek, hogy miért nem a fruktóz a legjobb cukoralternatíva a cukorbetegek számára, illetve hogy megalapozott-e a félelem az édesítőszerekkel szemben. Az alábbi kérdések megvitatásával szeretném elérni, hogy a hallgatóközönség betekintést nyerjen az édesítőszerek és cukrok világába, hogy milyen anyagoknak is köszönhetjük az édes ízt.

16:40 Nagy Richárd (Debreceni Egyetem): Egy alternatív fehérjeforrás értékelése: a rovarfogyasztás kihívásai és lehetőségei

Széles körben elfogadott az a tény, miszerint 2050-re 9 milliárd ember fog élni a Földön. Ahhoz, hogy ennyi ember élelmiszerellátása megoldott legyen, a jelenlegi élelmiszer előállítás mennyiségét közel a duplájára kell növelni. Új élelmiszer előállítási módszereket kell kialakítanunk. Az ehető rovarok mindig is részei voltak az emberek számára rendelkezésre álló táplálkozási formáknak, azonban egyes társadalmak elutasítják az ilyenforma élelmezési lehetőséget.
A kutatás fő célkitűzése a rovarfogyasztáshoz kapcsolódó kihívások és lehetőségek összefoglalása illetve egy részben saját szerkesztésű, a témához kapcsolódó elfogadottsági felmérés statisztikai elemzése. A primer adatgyűjtés célja a kitöltők alkotta sokaság adta válaszok elemzése az általános húsfogyasztási és a rovarfogyasztással kapcsolatos témakörökben. A legfőbb alkalmazott statisztikai módszerek a Mann-Whitney és a Kruskal-Wallis rangtesztek. A szekunder adatgyűjtés alapjai a FAO 2012-es római élelmezésbiztonsági konferenciája és különböző rovarfogyasztással kapcsolatos nemzetközi kutatások.
A legfőbb eredmények alapján megállapítható, hogy a válaszadók saját bevallása szerint a húsfogyasztás elengedhetetlen az egészség megőrzése érdekében, inkább elfogadóak az új, innovatív ételek iránt, főleg, ha társaságban van lehetőségük kipróbálni. A kitöltők szerint a legfőbb akadályok, amiért a rovarfogyasztás nem elterjedt a nyugati országokban az alábbiak: kulturális különbségek, a rovarokat kár- és kórokozással azonosítjuk, európai szemlélettel ez egy primitív étkezési forma. Ezek a megállapítások alátámasztják a szakirodalmak által meghatározott legnagyobb gátat az innováció széleskörű bevezetésében: a nyugati ízlésvilágot. Ennek ellenére a válaszadók kétharmada kipróbálna egy rovar központú ételt.
A főbb eredményeket összegezve az innováció széleskörű bevezetése a piacra még idő előttinek mutatkozik, azonban a korai innovátorokat célzó szegmentumokba történő belépés indokolt lehet.

17:00 Szünet

Földtudomány és határterülete

17:20 Oravecz Éva (Bolyai Kollégium): A Bükk ősföldrajzi helyzete

Az Észak-magyarországi hegységek vonulatai közé ékelt Bükk-hegység kőzettani felépítését és szerkezeti helyzetét tekintve is különlegességnek számít, nem igazán illik bele környezetébe. Ennek oka a Pannon-medence kialakulásának történetében keresendő, amikor is egykor egymástól távol eső, eltérő eredetű és fejlődéstörténetű egységek kerültek egymás mellé. Ezek az egységek alkotják a medence aljzatát, amelyet ma jelentős, akár több kilométer vastagságú üledéktakaró is fedhet. A Bükk-hegységet magába foglaló Bükki-egységet illetően a kutatási eredmények azt mutatják, hogy eredetileg a Dinaridák belső övezetében helyezkedett el.

Előadásomban egyrészt bemutatom a Bükk utazásának történetét a Dinaridák környékéről a mai helyzetéig, másrészt pedig kitérek arra is, hogy milyen nagyobb léptékű ősföldrajzi következtetések vonhatók le néhány centiméter nagysású szerkezeti elemekből. Ezek a szerkezeti elemek az általam vizsgált Bükkzsérci Mészkő esetében korai fázisú, a kőzetté válást megelőzően kialakult normálvetők és csuszamlási redők.

17:40 Pálos Zsófia (Bolyai Kollégium): Hol a víz a tűzben? Avagy hogyan mérjük meg a magmák víztartalmát?

A víz a földi életben, felszíni folyamatokban kulcsszerepet játszik. Kevesebben tudják azonban, milyen jelentősége van a lemeztektonika és a vulkanizmus kialakulásában. Előadásomban megismertetem a hallgatóságot a víz vulkáni folyamatokra gyakorolt hatásával, egy új módszerrel, mellyel kvantifikálható a kiömléses kőzetek víztartalma, valamint börzsönyi mintaterületen végzett önálló kutatásom eredményeivel, mely az első magyarországi és kárpát-medencei adatokat szolgáltatja a vulkáni kőzetek kitörés előtti víztartalmáról. A hasonló kutatások mindössze egy szűk évtizedre nyúlnak vissza, világszerte ritkák, annak ellenére, milyen jelentőségű a témájuk: a magma víztartalma a kitörések robbanékonyságát és a kiömlő láva viszkozitását befolyásolja. Kutatása a vulkáni működés teljesebb megértését teszi lehetővé, ezáltal a vulkáni veszélyben élő lakosság számára közvetlen társadalmi-gazdasági haszna is van.

18:00 Topál Dániel (Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium): Olvadó tengeri jégvilág - a jeges-ócéáni tengerjég kiterjedésének modellezése

2016 nyarán két hetes tanulmányúton jártam Alaszkában, a Nemzetközi Északi-sarkvidék Kutató Intézetben, mely projekt során a jeges-óceáni tengerjég modellezésével foglalkoztam. Az elmúlt 40 évben a jég éves minimum kiterjedése majd felére csökkent, veszélybe sodorva a sarkvidéki ökoszisztémák egyensúlyát.
A jeges-óceáni tengerjég évről évre szeptemberben éri el minimumát, mely minimum előrejelzése már tavasszal fontos környezeti és gazdasági kérdés. A Jeges-óceán tengerjég borítása fontos tényező nemcsak a környék, hanem Európa időjárásának alakításában. Munkánk során egy egyszerűsített statisztikai modellt alkottunk, melyet júliusban lefuttatva előrejelzést készítettünk a 2016 szeptemberi jégkiterjedésre vonatkozóan. Modellünk meglepően pontosan bizonyult, ugyanis az elmúlt 25 év adatai alapján a modell által számolt érték, és a megfigyelt tengerjég kiterjedés 89 százalékos egyezést mutatott. Előadásom alaszkai utazásom során készült képekkel színesítem.

18:20 Csorvási Nikolett (Eötvös Loránd Tudományegyetem): A geoturizmus múltja, jelene és jövője

A geoturizmus az egyik legújabb turisztikai ágazat, mely az élettelen természeti értékekre épít ki idegenforgalmat. Bár korábban is létezett (pl. barlang látogatóközpontok), definiálása csak 1995-ben történt meg. Jelentősége azóta is évről évre nő, olyannyira, hogy ma már hatalmas területeken működnek UNESCO geoparkok szerte a világban, melyek a helyi geológia bemutatását, turisztikai hasznosítását segítik. Hazánkban is található két ilyen geopark.
A geoturizmus két nagyon eltérő szakmát és tudományterületet ötvöz. Egyszerre kell érteni a geológiához, az emberekhez, az üzlethez, a menedzsmenthez és a marketinghez. Előadásomban szeretném bemutatni hogyan fejlődött a geoturizmus önálló turisztikai ágazattá, mekkora a jelentősége, merre tart, melyek a „forró” elméleti kutatási témák a szakterületen és milyen hátterű szakemberek foglalkoznak vele.

18:40 Gelencsér Orsolya (Bolyai Kollégium): Földtan és a magyar film

A film, mint egy komplex művészeti ág a bölcsészettudományokhoz sorolható. Tömegeket mozgat meg napról napra, hatása van a kultúrára. A földtan a természettudományok ötvözete és a fontossága a Föld fejlődésének megértésében rejlik. E két, látszólag egymástól nagyon távol álló fogalmat szeretném előadásomban összekapcsolni. A magyar filmtörténet önmagában is érdekes és talán kevesen tudják, hogy számos földtudományi vonatkozású film született a múlt század különböző évtizedeiben. Az előadásban csak a műfaji és szerzői filmekről lesz szó, tehát a dokumentum és természetfilmeket (melyekben kevésbé szokatlan a geo-témák felbukkanása) figyelmen kívül hagyva.
A magyar film történeti áttekintésével sorra veszem a földtani vonatkozásúakat és kivételesen nem az adott műben lévő stilizációról, és filmnyelvi kifejezőeszközökön lesz a hangsúly, hanem a földtan szerepéről a filmben és a nézőre tett benyomásáról. Milyen képe alakulhatott ki a társadalomnak erről a szakmáról?

19:00 Szünet vacsorabüfével

20:00 Közösségi program

2017. március 19.

7:45 Regisztráció

8:00 Szakmai reggeli a Morgan Stanleyvel

Műszaki tudományok

9:00 Bágyi Barnabás (Bolyai Kollégium): Fordítóprogramok működése

A programozás még gyermekcipőben járt, amikor az informatikusok rájöttek, hogy szükség van kényelmesebben használható nyelvre a számítógépek programozására ahhoz, hogy megfelelő sebességgel tudjon a szoftverfejlesztés haladni. Egyre jelentek meg könnyebben olvasható, magasabb szintű programozási nyelvek, amelyeket fordítóprogramok segítségével fordítottak a számítógép által érthető gépi kódra. Ezek mellett megjelentek az interpretált nyelvek is, de ezekről csak érintésszerűen fogok beszélni.
A fordítóprogramok működése gyakran egy sémát követ. Először megtörténik a lexikális elemzés, amely a nyers szövegből a fordítóprogram többi része által könnyen feldolgozható szimbólumsorozatot képez. Ezt követi a szintaktikus elemzés, amely a szimbólumokból szintaxisfát készít. Ezután a szemantikai elemzéssel folytatja a munkát, amely alatt azt ellenőrzi, hogy értelmes-e a leírt programkód. Ez az utolsó elemzési szakasz, aminek befejeztével elkezdődik a forráskódból a gépi kód generálása.
Az előadásomban ezt a folyamatot ismertetem, illetve azt, ahogy én a készülő TDK-dolgozatomban az egyik elemzési lépést egy új feature bevezetése érdekében hogyan módosítottam.

9:20 Szécsi Péter (Bolyai Kollégium): Statikus elemző rendszerek

Szoftverfejlesztés során természetszerűen hibákat véthetünk. Ebből kifolyólag különböző tesztesetek írása elvárt az iparban a kód működésének validálása céljából. Azon túl, hogy a tesztek írása költséges, a programozó gyakran nem fed le minden esetet. Ráadásul a tesztek megírása és futtatása számos esetben jóval később történik, mint a kód fejlesztése, a hibák javítási költsége viszont az eltelt idő függvényében jelentősen (exponenciálisan) nő. Ezek miatt a tesztelés önmagában nem elegendő a kód minőségének biztosítására.
A statikus elemző programok a teszteseteket kiegészítő módszert nyújtanak a szoftverrendszerek vizsgálatára, és a potenciális hibák korai felkutatására. Ezen programok a forráskódot tekintik bemenetnek, amelyből egy modellt építenek fel és ezt felhasználva vonnak le következtetéseket. A felépített modell komplexitásától függően az elemzés hatékonysága, precizitása és időigénye is változik. Előadásomban a jelenleg használt egyik legalaposabb, legmélyebb elemzési módszert a „szimbolikus végrehajtást” mutatom be, amely a program futásának szimulálásával éri el a célját..

9:40 Veszeli Máté Tibor (Bolyai Kollégium): Adiabatikus kvantum-számítástechnika

A kvantumszámítógép ötletét már a 80-as években felvetette Feynman. Mindenki azt várta, hogy néhány évtized, és ezek a gépek megjelennek a piacon, azonban a mai napig nincs használható kvantumszámítógép. Ennek az oka, hogy egy tiszta kvantumos állapotot nehéz fenntartani a külső zajok miatt. Egy kivétel van ez alól, a kanadai D-Wave cég adiabatikus kvantumszámítógépe, ez azonban egy teljesen más architektúrát képvisel. Itt nem kvantum logikai kapukból építkezünk, hanem a rendszert úgy kell megválasztani, hogy az alapállapota legyen a válasz a kérdésünkre.
Előadásomban bemutatom, hogy milyen fizikai modellt lehet elképzelni e mögé és milyen gondolkodásmód kell, hogy ezen programokat írjunk.

10:00 Busznyák Tibor (Széchenyi István Egyetem): Domborzat modellezése belsőégésű motor diagnosztikai méréseivel

A XXII. Bolyai Konferenciára készített előadásomban egy olyan, alternatív lehetőséget kívánok bemutatni, ahol a globális helymeghatározást, illetve a fedélzeti diagnosztikát hívjuk segítségül gépjárművünk elsősorban a hajtásra, teljesítményre vonatkozó jellemzőinek mérésére, valamint bizonyos rendszerek pontosságának vizsgálatához.
Összefüggést keresek a sebesség, a fogyasztás és a domborzati viszonyok között, változó sebességű jármű egy időben végzett fedélzeti diagnosztikai és globális helymeghatározás terepi méréseinek segítségével. Ehhez összeállítottam a szükséges apparátust, megterveztem és elvégeztem a szükséges méréseket. Bemutatom a mérések peremfeltételeit, a számítógépes adatfeldolgozás eszközeit, módszereit.
Első körben bemutatom, hogy állandó sebesség mellet a domborzati viszonyok ismeretében lehetséges belsőégésű motor adott paramétereire következtetni, illetve lehetséges belsőégésű motor adatai alapján domborzatmodellt alkotni. Tovább vizsgálva a kapcsolatrendszert, változó sebesség értékek mellett elemezem a fogyasztási értékeket, illetve ezeknek változásait. Első alkalommal közel állandó terepviszonyok mellett, sík terepen, második lépésben változó domborzati viszonyok között végeztem a vizsgálatokat.

10:20 Broda Balázs (Bolyai Kollégium): Az akkumulátoripar kihívásai a XXI. században

Habár akkumulátorokat már az 1880-as évektől használnak, mind a mai napig az ipari kutatások egyik fő irányvonalát képezi ezen áramforrások vizsgálata. Amíg a XX. században elsősorban az új gyártási technológiák létrehozása és fejlesztése volt az elsődleges cél, addig napjainkban már sokkal inkább ezek tökéletesítése, illetve az akkumulátorok megbízhatóságának növelése, részletes monitorozásának kifejleszetése áll a kutatások középpontjában. Ennek okai, hogy az autókban egyre több elektromos rendszert alkalmaznak (start-stop, drive-by-wire, brake-by-wire), valamint egyre inkább látótávolságba kerül az önvezető (autonomous) autók piacra kerülése, melyekhez elengedhetetlen feltétel egy megbízható, kiválóan monitorozható áramforrás. Előadásomban szeretném röviden ismertetni az akkumulátoripar fejlődésének főbb állomásait, a kutatások jelenlegi irányvonalait, valamint szeretném megosztani a hallgatósággal az ólomakkumulátor-kutatásban szerzett tapsztalataimat, eredményeimet.

10:40 Poszterszekció

11:40 Plenáris előadás
Káel Csaba: Kulturális jelen

Káel Csaba 1986-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építomérnöki Karán szerzett diplomát szerkezet-építomérnökként. 1989-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskola film- és tv-rendező szakán végzett, tanárai Makk Károly, Szabó István, Gazdag Gyula, Ragályi Elemér és Illés György voltak.
1989 és 1991 között a Balázs Béla Filmstúdió vezetoségi tagja, majd 1990 és 1993 között a Novofilm Kft.-nél dolgozott. 1990-ben részt vett a londoni East-West Producers Seminar képzésén, ahol tanárai Lynda Myles és David Puttnam voltak. 1991-ben alapítója, késobb kreatív igazgatója a Happy End Reklámügynökségnek. 1995 és 1998 között a Független Magyar Producerek Szövetségének tagja. 1997-ben alapítója és executive producere a Z+ Magyar Zenei Televíziónak. 2001 és 2002 között a Millenáris Teátrum és tévéstúdió művészeti tanácsadója, az intézmény alapkoncepciójának kidolgozója. 2002-tol két éven át a Színház- és Filmművészeti Egyetemen DLA képzésen vett részt, 2005-tol a Művészetek Palotája művészeti tanácsadójaként az operaprogramok szerkesztője. 2006 és 2007 között a Novus Művészeti Iskola osztályvezető tanára, 2008-tól tanít a Werk Akadémián. 2011. március 17-től a Müpa vezérigazgatója. 2013. augusztus 15-én kinevezték a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál operatív testületének elnökévé.

12:40 Ebéd

Múlt-jelen-jövő

13:40 Pálfi Ádám (Pécsi Tudományegyetem): Panem et circenses! Mit árulnak el nekünk Aquincum amphitheatrumai?

Aquincum polgárai is igényelték, más provinciák lakosságához hasonlóan a látványosságokat, a lélegzetelállító és lebilincselő szórakozási formákat. A település Traianus császár (Kr.u. 98-117) uralkodása idején, a 2. század elején kezdi meg felemelkedését, ugyanis a kettéosztott Pannonia, Inferior nevű részének fővárosává, helytartói székhelyévé lép elő. Aquincum életében az új közigazgatási szerep lendületet adott a város fejlődésének. A római életforma megjelenése a vidéken elindította a nagyszabású, közcélú építkezéseket, többek között Pannoniában elsőként felbukkannak a több ezer néző befogadására alkalma római körszínházak. Bár egyelőre még nem lehet biztosan meghatározni, hogy a városban mikor rendezhették az első gladiátor viadalokat, az mindenképpen bizonyos, hogy a rendszeres és a hatalmas nézősereget megmozgató ünnepi játékok az amphitheatrum építésekhez köthetők. Aquincum településének az Imperiumon belüli jelentőségét mutatja, hogy itt két amphitheatrum megépítésére is sor került, amelyek az előbb említett városegyüttest észak és déli irányból zárták le. Kutatásom elsődlegesen kitűzött célja az ásatási eredmények figyelembevételével, illetve az előkerült tárgyi leletek felhasználásával képet alkotni arról, hogyan is zajlottak egy Rómához képest távoli provinciális városában, nevezetesen a colonia splendidissima néven elhíresült Aquincumban a gladiátor- és állatküzdelmek illetve a játékok keretében megrendezett ünnepi felvonulások és bemutatók.
m> 14:00 András Hanga (Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola): Nemzeti elemek a marketingkommunikációban - egy székelyföldi sör esete

Az előadás célja az erdélyi magyar kisebbségi nemzeti (székely) identitás mint gazdasági tényező feltárása, különös tekintettel a 2014 őszén a csíkszentsimoni Csíki Sör Manufaktúra által piacra került az ‘Igazi Csíki Sör’ és a ‘Székely Sör’ brandekre. Az elemzés a versengő nacionalizmus brubakeri felfogásának (Brubaker 2007) és a márkakommunikációnak metszéspontjába helyezi a termékeket, és inkább a nacionalista jelenségekre koncentrál, mert az a piac, ahol ezek a brandek megjelennek, egyúttal a versengő nemzetpolitikai felfogások piaca is. Fontos azonban megismerni az erdélyi kényszerkisebbségként élő tömbmagyarság történelmének bizonyos aspektusait ahhoz, hogy érthetővé váljon a termékek robbanászerű sikere, és kirajzolódjon az a márkakoncepció, amely az önmagát székelyként identifikáló népességen belül (és már azon kívül is) hatalmas sikert aratott. Egy korábbi csíkszeredai pilotkutatás (Szakács 2015) szerint a gazdasági indíttatású egyéni és társadalmi megküzdési stratégiák megválasztása mögött a település történelmi területi identitása hangsúlyosan jelenik meg – csíkiség, hargitaiság, székelyföldiség stb. – és ebben az 1989-es romániai forradalom óta a székelység nemzetépítési folyamata is erőteljes befolyásoló tényező: az arculatváltásnak, -építésnek és a marketingnek is sajátos elemévé vált.

14:20 Szeteli Anna (Szentágothai János Szakkollégium): Töltelékszó vagy a spontán beszéd precíz szervezője?

Munkám tárgyául olyan elemek szolgálnak, melyeket a köztudatban gyakran a „töltelékszó” megnevezés illet. Ilyen kifejezések például a 'nos', a 'tehát' és a jelen kutatásban górcső alá vett 'hát' szócska, hiszen ki ne hallotta volna az intelmet: „Háttal nem kezdünk mondatot!”
Azonban korunk nyelvésze a kifogásolhatóságuk helyett ezek beszédben betöltött funkcióit vizsgálja, amelyek feltárhatók egyrészt a nyelvtörténeti adatok és a mai nyelvhasználatról rendelkezésünkre álló információ statisztikai elemzésével, de a 'hát' kifejezés – gyakran ellentétet hordozó (1b-b') – jelentésváltozatainak megértéséhez más tudományterületek is segítségül hívhatóak.
(1) a. Mit csináltál tegnap este hatkor?
b. Hát vacsoráztam!
b'. Hááát… (azt hiszem, hogy) vacsoráztam.
Kutatásomban hangjelenségek számítógépes vizsgálatával mutatok rá, hogyan válnak jelöltté ezek a jelentésváltozatok a spontán beszédben. Emellett neurolingvisztikai kísérletek eredményei is utalnak a diskurzusszervező kifejezések jelentőségére: a beszélő és a hallgató idegrendszere minél inkább kapcsolódik, annál sikeresebb a beszédértés (Stephens et al. 2010).
Stephens G., Silbert L., Hasson U. 2010. Speaker-listener neural coupling underlies successful communication. PNAS. USA 107:14425-14430.

14:40 Mordivoglia Clio, Bazánth Barbara (Mathias Corvinus Collegium): Utolsó csepp a pohárban - avagy a határon átnyúló víztartó rétegek nemzetközi jogi helyzete

Földünk ivóvízkészletének 95%-a felszín alatti vízrétegekben van elzárva, ezért a jövő ivóvíz-gazdálkodásának központi kérdése, hogy ezeket az államok milyen módon használhatják fel a nemzetközi jog szabályainak megfelelően. Itt elsősorban az ésszerű és méltányos hasznosítás és az alapvető emberi jogok védelme áll egymással szemben, ugyanis ezek ellentétes kötelezettségeket rónak az államokra, amely konfliktushoz vezethet az ivóvízkészletek felhasználásakor. A dolgozat a világ három, határon átnyúló víztartó rétegének vizsgálatán keresztül mutatja be, hogy milyen konfliktusok keletkezhetnek az államok között, valamint, hogy milyen kötelezettségeknek kell megfelelniük az államoknak és milyen magatartással járnak el helyesen.

15:00 Rigó Bálint (Wlislocki Henrik Szakkollégium): Eurovíziós Dalfesztivál - Nemzetközi konfliktusok a geopolitika színpadán

Az Eurovíziós Dalfesztivál 1956-ban indult útjára, és mára a világ egyik legnagyobb és legnézettebb műsorává nőtte ki magát. A dalverseny egyik fő céljául tűzte ki az egységes Európa-tudat megerősítését és kiszélesítését. Bár a zenei rangadó mindig is próbált elhatárolódni a politikai, etnikai és vallási ellentétektől, azonban a versenyen részt vevő országok közötti történelmi-földrajzi és kulturális kapcsolatok rendszerint megmutatkoztak a színpadon, és némely ott elhangzott dal jelentős társadalmi változások előjele, előmozdítója volt, vagy akár egy forradalom kirobbantásában is nagy szerepet játszott. Tanulmányomban a fő hangsúlyt az Eurovíziós Dalfesztiválon résztvevő országok kapcsolatrendszerére, a fellépő országok közötti, a dalversenyen is tetten érhető konfliktusokra helyezem. Egy kiválasztott dal szövegének és kontextusának elemzésén keresztül szemléltetem a versenyen részt vevő országok egy csoportjának eltérő politikai, társadalmi és kulturális különbségeit, és az ezekből eredő konfliktusokat. A vizsgált dalt és annak szövegét párhuzamba állítom az érintett országok közötti politikai és közéleti megnyilvánulásokkal, ezzel egy újszerű geopolitikai, történelmi és kultúrföldrajzi aspektusból közelítve meg a dalversenyen megnyilvánuló konfliktusokat és azok társadalomföldrajzi hátterét.

15:20 Simor Kamilla (Kerényi Károly Szakkollégium): „Az idő láthatatlan útvesztője” Narratív komplexitás és időjáték Tom Tykwer filmjeiben

Kutatásomban Tom Tykwer három játékfilmjével foglalkozom a narratív komplexitás elméleti keretén belül. Többek között az adatbázis-logika/ adatbázis-narratíva, az elmejátékfilm, az elágazó ösvények, a digitális morfolás, valamint a moduláris narratívák teoriái felől elemezve a filmek elbeszélései nyomán keletkezett parallel világok szerkezetét vizsgálom. Átjárhatóak-e ezek a részek vagy önálló egységekként, egymástól függetlenül is működnek? Mennyire képlékeny a határ a filmen belüli világok között? Mind a három alkotás a variáció és kombináció játékán alapszik: dolgozatomban a szereplők és funkcióik, a cselekményelemek, a különböző idősíkok, a narráció aktusának módozatai, váltakozásának funkciói, jelentései kerülnek előtérbe: melyek a repetitív elemek és miért, s melyek a kiindulópontjukra már új alakban visszatérők? A lineáris kronológiából kizökkent idő és a kronologikus-kauzális logika más-más módon való megvalósításának váltakozását elemzem a filmekben, valamint a képzelet és valóság összekeverését, azt, hogy mi okozza ezekben az alkotásokban a narráció bizonytalanságát.

15:40 Szünet

16:00 Zárszó, eredményhirdetés

Poszterek:

1. Albert László (Szentágothai János Szakkollégium): Az elektromos szinapszisok szerepe a retinális fényválasz modulációjában

Albert László, Balogh Márton, Völgyi Béla.

Az elektromos szinapszisok szerepe a retinális fényválasz modulációjában
Absztrakt

A környezetünkből érkező vizuális információk érzékelését a szemünk hátsó felét burkoló, komplex rétegzett struktúrával rendelkező, fényérzékeny idegszövet, a retina végzi. A felfogott és akciós potenciál sorozat formájában kódolt vizuális információt a retina egyetlen kimeneti sejttípusa, a retina dúcsejtjei végzik. A dúcsejtek axonjai továbbítják az információt a felsőbb agyi látóközpontok felé. Az információ átadása a retinán belül is és a látórendszer többi területén is jórészt kémiai szinaptikus átvitellel történik. Ugyanakkor a retina, hasonlóan más idegi struktúrákhoz, nagy számban elektromos szinapszisokat is tartalmaz, stratégiailag fontos hálózati csomópontokban. A connexin (Cx) fehérjékből felépülő elektromos szinapszisok közvetlen kapcsolatot hoznak létre a szomszédos idegsejtek citoplazmái között, ezáltal gyors és kétirányú információáramlást tesznek lehetővé. Vizsgálataink során többféle elektrofiziológiai mérési technikát (cell attached patch-clamp elvezetés, unit extracelluláris elvezetés, multi electrode array elvezetés) alkalmazunk, melyekkel a ganglionsejtek elektromos aktivitását vizsgáljuk annak érdekében, hogy az individuális és a populációs dúcsejt akciós potenciál dúcsejt kódot megfejtkehhük. A dúcsejtek fényválaszait rögzítjük mind kontrol körülmények között, mind farmakológiailag elektromos szinapszis blokkolt állapotban. A farmakológiai beavatkozás fényválaszokra kifejtett hatása alapján következtetjük ki a mérésekből, hogy az elektromos szinapszisok mely válaszkomponensek kialakításában fontosak.

2. Aradi Petra (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Comparison of the binding affinities of anti-citrullinated peptide antibodies in sera of rheumatoid arthritis patients by applying biosensor analysis

Rheumatoid arthritis is one of the most prevalent chronic autoimmun diseases leading to synovial inflammation and distruction of cartilage and bone. Despite its prevalence, the exact mechanism of the disease is unclear. However, autoantibodies (ACPA - anti-citullinated protein antibody) against posttranslationally modified citrullinated self-antigens are likely to play key role.
Specificities as well as affinities of ACPA may influence its ability to destroy target organs and to trigger inflammatory cytokine production, modifying local and systemic inflammation in patients. Therefore we compared binding affinities of serum antibodies from 70 RA patients to citrullinated 19mer filaggrin, citrullinated vimentin multiepitope peptide, which is designed by us.
At first the peptide specific IgG was affinity purified from sera of RA patients on insolubilized citrullinated peptides. Peptide specific IgG concentrations in sera were calculated by ELISA, using a calibration curve prepared from the affinity purified IgG.
After that the affinities of IgG and serum samples were tested on citrullinated peptide covalently coupled to the surface of ProteOn XPR36 GLH sensor chip
We determined by biosensor analysis that ACPA autoantibodies are heterogenous not only in their specificity but in their affinity as well: the dissociation constant are between 10-3-10-8 M. Moreover we confirmed that the purified IgG ACPA cross-react considerably with different citrullinated peptides (vimentin, filaggrin, multiepitope peptide).
Our results can contribute to the characterization of ACPA in a more detailed manner and can help to understand its pathological role.

3. Biró Bálint, Gócza Elen (Festetics Imre Mezogazdasági Biotechnológiai Szakkollégium): Az őssejtek csodálatos világa

Őssejteknek nevezzük a specializálatlan, önmegújító képességgel rendelkező, aszimmetrikus osztódással egy önmagukhoz hasonló, illetve egy már elkötelezett leánysejtet létrehozó sejteket.
Az őssejtek a modern fejlődésbiológiai és terápiás kutatások fontos szereplői. Segítségükkel a beteg sejtekből indított tenyészeteken célzott gyógyszerkísérleteket végezhetünk. A regeneratív gyógyászatban is felhasználhatók irányítható specializációjuknak köszönhetően. Ezeken kívül állati sejt, szövet, szerv emberi szervezetbe történő átültetésekor az immunsejtek gátlásával megakadályozzák a képlet kilökődését.
Idén januárban jelent meg két olyan közlemény, amelyben fajok közötti kimérákat, genetikai mozaik állatokat állítottak elő őssejtek embriókba való bejuttatásával. Az egyik esetben egy funkcionáló egér hasnyálmirigyet „fejlesztettek” patkányban, ami a transzplantációt követően a beteg egér inzulinszintjét képes volt normalizálni.
Ezek az ígéretes eredmények előbb-utóbb a humán orvoslásban is alkalmazhatóvá válhatnak. A humanizált szervek előállításának ötlete ma még fantasztikumnak tűnhet, azonban az őssejtek felhasználásának ez a terület sem tűnik már olyan távolinak.

4. Bodor Zsanett (Semmelweis Egyetem): Mézek analitikai és érzékszervi tulajdonságainak összefüggése

Értékes, élettanilag is hatásos összetevőik folytán a mézek hamisítása napjaink egyik sürgős megoldandó problémája. Számos hamisítási módszer létezik, a cukorsziruppal való keveréstől a különböző hamis földrajzi és botanikai eredetű mézkeverékekig. Előzetes kutatásaink alapján az általunk használt módszerek alkalmasak lehetnek a földrajzi és botanikai eredet elkülönítésére valamint a hamisított termékek azonosítására. A beltartalmi paraméterek felmérése mellett vizsgáltuk a mézek színkarakterisztikáját, valamint méréseinket klasszikus és elektronikus érzékszervi vizsgálatokkal egészítettük ki. Munkánk célja a hazai mézek tulajdonságainak átfogó vizsgálatán túl az egyes összefüggések keresése, elsősorban a botanikai, esetleg földrajzi eredet becslésének céljából, valamint az érzékszervi különbségek azonosítása általunk előállított mézkeverékekben. A vizsgálat során a különböző fajtamézek esetében jelentős eltérések mutatkoztak mind beltartalmi (antioxidáns) tulajdonságaikban, mind színükben. Emellett a klasszikus érzékszervi vizsgálat igazolta, hogy a fogyasztók nem tudták pontosan elkülöníteni a 20% alatti cukorszirup tartalmú mézeket, az elektronikus orr és nyelv vizsgálattal azonban az elkülönítés megbízható eredményt adott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-16-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült

5. Csonka Judit (Szent István Egyetem): Egészséges készétel, a tojáspite termékfejlesztése

Hazánk lakosainak táplálkozásában alapvető probléma a magas zsír- és szénhidrát bevitel, illetve a kevés fehérjebevitel. Elkötelezett élelmiszermérnök hallgatóként feladatomnak érzem, hogy ezen javítsak, ehhez lehetőségeim és szakmai hátterem is adottak. Egy könnyen elkészíthető, magas tápértékű gyorsfagyasztott készétel, a tojáspite termékfejlesztésén dolgozom, melynek tésztája gluténmentes gabona alapú. Az alapanyagok kiválasztásához a szakirodalmi adatokra támaszkodtam, majd a receptúrát több lépésben dolgoztam ki. Az ízesítés eldöntéséhez egy fogyasztói kérdőívet állítottam össze, majd két választott ízű tojáspite esetén érzékszervi kedveltségvizsgálatot tartottam. A kedveltségvizsgálat alapján statisztikailag is értékelhető lett, hogy tojáspitét mennyire kedvelik, és mely tulajdonságai befolyásolták a kedveltséget. Az eltarthatósági idő meghatározása objektív mérésekkel történik. A gyorsfagyasztott tojáspite fél éves tárolási próbája jelenleg is zajlik, ez alatt havonta vizsgálom a termék mikrobiológiai állapotát, állományváltozását, és további fizikai-kémiai, illetve érzékszervi változásait.

6. Czecze Barbara (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Különböző sebességmodellek jelentősége a földrengések hipocentrumainak meghatározásában

2013. 04. 22-én Heves megye területén, Tenken kipattant egy 4.8-as lokális magnitúdójú földrengés, melyet további 27 utórengés követett 0.7 és 2.9 közötti magnitúdóval. A földrengések helyének nagypontosságú meghatározása az egyik legfontosabb feladata a gyakorlati szeizmológiának. A relatív helymeghatározáshoz abszolút kezdeti hipocentrum paraméterek szükségesek, melyeket különböző radiálisan szimmetrikus, egydimenziós globális, valamint lokális sebességmodellek segítségével hozhatunk létre a különböző szeizmikus fázisok beérkezési idejeiből. Mivel a térségünk kéregvastagsága a globális átlagnál jelentősen kisebb, a különböző sebességmodellek nagyban eltérő eredményeket adtak. A Heves megyei földrengéssorozat hipocentrumainak helymeghatározását több sebsségmodellel elvégeztem, nagy hangsúlyt fektetve a megfelelő modell kiválasztására. Az eredmények jól reprezentálják a globális sebességmodell hátrányait, valamint a lokális modell előnyeit térségünkben.

7. Dabóczy Katalin (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Finnországi többnyelvű családok nyelvtervezése –

Finn mesterszakos szakdolgozatom témáját és eredményeit szeretném prezentálni előadásomban. Finnországi többnyelvű családok nyelvpolitikáját kutatom a hat Finnországban élő többnyelvű családdal készített interjú segítségével. A családi nyelvpolitika kutatási területe magában foglalja a családban létező ideológiákat, attitűdöket és a nyelvtervezés folyamatát és kivitelezését a gyakorlatban (King 2008). Kutatásomban arra keresek választ, hogy mennyire tudatosan tervezik meg a szülők a többnyelvű családokban az otthoni nyelvhasználatot, milyen tényezők befolyásolják a nyelvtervezés folyamatát, és hogyan valósulnak meg a tervek a gyakorlatban. Különös figyelmet kap a szakirodalomban és a közéletben is népszerű egy szülő – egy nyelv stratégia. Mindezek mellett azt is vizsgálom, hogy a finn, mint többségi nyelv milyen szerepet tölt be az általam vizsgált családok otthoni nyelvhasználatában. Kutatásomból kiderül, hogy a nemzetközi baráti kör ösztönzőleg hat a többnyelvűség kivitelezésére, azonban a gyerekek számára a legfontosabb nyelv a finn. Összességében az összes résztvevő szülő pozitívan viszonyul a többnyelvűséghez, a nyelvtervezésben pedig nagy szerepet kap a természetesség.

8. Dr. Mirczik Ádám (Miskolci Egyetem): A katonai büntetőjog jogtörténeti fejlődése   

Kutatásom témája a katonai büntetőjog hatályos szabályozásának vizsgálata a magyar jogrendben, továbbá az említett kérdéskör kriminológiai szempontú elemzése a közelmúltban végbement jelentős változások figyelembevételével, melyek leginkább az elkövetői kört érintették.
A szóban forgó jogintézmények történeti feltárásán, Európa jelentősebb nemzeteivel történő összehasonlításán, és az ebben a témában született nagyobb jelentőségű bírósági döntések elemzésén keresztül szeretném bemutatni a hatályos szabályozásban fellelhető anomáliákat.
Célom, hogy megoldási javaslatot tegyek, kellő megalapozottsággal, annak érdekében hogy az érintett személyi kör számára átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá váljon az ellenük lefolytatott büntetőeljárás. A katonák és a jogalkotó által katonának minősülő fegyveres rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak eljárásjogi helyzete az általános szabályoktól eltérő rendelkezéseknek következményeképpen jóval nehezebb, melyet a jogalkotó nem kompenzál megfelelően. Számos eljárásjogi garancia hiányzik, vagy adott esetben az eljárás során nem érvényesül megfelelően. Lényegesnek tartom, hogy a jogalkotó teremtse meg annak lehetőségét, hogy az igazságszolgáltatási szervek, egyes, jogszabályban meghatározott esetekben, kötelező érvénnyel alkalmazzák a büntetőeljárásról való elterelés lehetőségét.      

9. Enyedi Nóra Tünde (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Sugárrezisztens baktériumok kimutatása egy budapesti radonos termálforrásból

A Budai Termálkarszthoz tartozó forrásbarlangok geomikrobiológiai tanulmányozása új megvilágításba helyezi a karsztképződési folyamatokat a mikroorganizmusok sokrétű anyagcsere-folyamatai révén, amelynek különleges aspektusa a sugárrezisztencia. A forrásbarlangokban megfigyelhető vasásványokban gazdag biofilmes rétegek számos nyomelem megkötésére képesek (pl. urán, arzén). A Diana-Hygieia forrásrendszerben mérhető, világviszonylatban kiemelkedő magas radon-koncentráció (1005,76 Bq/l) a biofilmekben megkötött rádiumra vezethető vissza, ezért akár az emberre halálos sugárdózis sokszorosát toleráló baktériumoknak is otthont adhat. Vizsgálataink során a biofilm mintákat fény- és elektronmikroszkópos technikákkal vizsgáltuk, valamint 5000, 10000 és 15000 Gy dózisú gamma-sugárzással kezeltük és tenyésztésbe vontuk. A kezeletlen és a besugárzott mintákból izolált baktériumtörzsek a 16S rRNS gén bázissorrend elemzése alapján a Proteobacteria, a Firmicutes, a Deinococcus-Thermus, a Bacteriodetes és az Actinobacteria törzsek képviselői. Ezen baktériumtörzsek közel rokonai korábban előkerültek erős radioaktív vagy UV-sugárzásnak kitett környezetekből. Ilyenek például az endospórát képző Bacillus fajok, valamint az erősen pigmentált Micrococcus, Kocuria, Paracoccus, Hymenobacter, Agrococcus és Deinococcus nemzetségek tagjai.

10. Farkas Ádám (Szent István Egyetem): A dél-alföldi régióban elejtett erdei szalonkák populációgenetikai vizsgálata

Kutatásaim egy részét képezik az Erdei Szalonka Monitoring program keretein belül zajló, az országban eddig egyedülállónak számító, a teljes országot lefedő populációgenetikai vizsgálatnak. A kutatás európai szinten is kiemelkedő, ugyanis, az eddig erdei szalonkával végzett populációgenetikai vizsgálatok sem dolgoztak ilyen magas mintaszámmal. A vizsgálat fő célja az erdei szalonkák genetikai diverzitásának vizsgálata, ebből adódóan az állomány genetikai struktúrájának meghatározása, ami által választ kaphatunk a hazánkon átvonuló szalonka populáció genetikai diverzitásáról. Kérdést vet föl, hogy a vonulás különböző időszakaiban hazánkon átvonuló szalonkák, azonos vagy más területeken fészkelnek-e? Ugyanarról a telelőterületről költőhelyre induló egyedek egy helyen költenek-e vagy költőhelyeik szétválnak? A vonulás különböző időszakában hazánkba érkező madarak ivarilag egyenlő aktivitást mutatnak-e?

11. Fülöp Máté (Eötvös Collegium): A fehérjék lineáris motívumainak szerepe a virális patogenezisben

A komplex és integrált sejtműködés alapfeltétele az összetett és jól szabályozott fehérjeinterakciós hálózat megléte. Az interaktom feltérképezésére irányuló kutatások sokáig a stabil harmadlagos szerkezettel rendelkező, egymással komplementer felszíneket alkotó domének közötti kölcsönhatásokra korlátozódtak. Ugyanakkor az azonosított fehérje interakciók mintegy háromnegyede nem magyarázható domén-domén kölcsönhatással, továbbá az ismert doméncsaládok nagy részéhez nem tudunk kötőpartnert rendelni. A fehérjeinterakciós paradoxon feloldása az utóbbi 15 évben a kutatások fókuszába kerülő fehérjék rendezetlen régióiban (IDR-ek) található fehérjeinterakciós modulokban rejlik. A rövid lineáris motívumok (SLiM-ek) a rendezetlen régiók 3-10 aminosav hosszúságú szakaszai, melyek globuláris doménekkel képesek kölcsönhatásokat kialakítani. A SLiM-ek más fehérjeinterakciós modulokkal szemben kisebb affinitást biztosítanak, így több, gyengébb interakción keresztül összetettebb szabályozást tesznek lehetővé. Továbbá gyakrabban jelennek meg de novo a proteomban és konvergens evolúciót mutatnak. Ezek a tulajdonságok teszik a SLiM-eket a proteom fontos és érdekes tényezőivé. Ugyanakkor a gyors evolúció és a de novo kialakulás lehetősége magában hordozza a rendszer Achilles-sarkát. Kimutatott, hogy számos vírus, többek között a HPV, HIV, Epstein-Barr, vagy az influenza is tartalmaz a gazdasejtben található motívumokat utánzó SLiM-eket, melyeknek fontos szerepe van a virális patogenezisben. Ezen molekuláris mimikri segítségével képesek a virális elemek a gazdasejt génkifejeződését és fehérjeműködését szabályozni, illetve a sejt molekuláris komplexeit felhasználni saját reprodukciójuk elősegítésére.

12. Gál Zsófia (Semmelweis Egyetem): CLEC16A gén genetikai variációi befolyásolják az immunterápiára adott választ és az asztma tüneteit

Az asztma egy multifaktoriális légúti betegség, mely genetikai hátterének megismerése hozzájárul új terápiás célpontok felderítéséhez.
Kutatócsoportunk a DESENSIT projektben, immunterápiára adott választ befolyásoló SNP-t azonosított a CLEC16A génben. Az itt kapott eredmények és irodalmi adatok alapján a génben két SNP-t (rs27908; rs12935657) vizsgáltunk, hogy befolyásolják-e az asztmára való hajlamot.
Az SNP-ket KASPar genotipizálási technológiával analizáltuk 756 kontroll és 421 gyermek asztmás mintán. Vizsgáltuk a genotípusok eloszlásának Hardy-Weinberg egyensúlyát, az eredményeket Pearson féle χ2 próbával elemeztük.
A két SNP nem asszociált asztmával, azonban az rs12935657 variáció eloszlásában szignifikáns eltérést tapasztaltunk, amikor a betegeket a betegség súlyossága alapján csoportosítottuk. Ezt a variációt tovább vizsgálva a felnőtt populációban azt találtuk, hogy azokban a páciensekben, akiknél vírus okozta az exacerbációt, az SNP domináns kapcsolatot mutatott a súlyosabb betegséggel.
Amennyiben az eredményeket további független kísérletek is alátámasztják, a CLEC16A gén potenciális terápiás és prognosztikai célpont lehetne asztmában és immunterápiában.

13. Gaszler Péter (Romhányi György Szakkollégium): Az axonok növekedését irányító molekuláris gépezet vizsgálata

Az idegsejtek közötti kapcsolatok kialakításában alapvető szerepet játszanak az axonvégződéseken található növekedési kúpok. Itt az aktin filamentumok növekedését kísérő erőhatások következtében ujjszerű, filopodiális és legyezőszerű, lamellipodiális membránkitüremkedések keletkeznek. A filopódiumokba mikrotubulusok épülnek be az aktin hálózat vezetésével, amely szintén kulcsfontosságú az axonnövekedés irányításában. A filopodiális aktin sejtváz dinamikájának szabályozásában a DAAM (Dishevelled Associated Activator of Morphogenesis) formin és a sapkafehérje elengedhetetlen szerepet játszik. A két fehérje aktivitásainak hátterében álló molekuláris mechanizmusok megértése érdekében munkánk során rekombináns fehérjék kölcsönhatásait vizsgáltuk. Vizsgálómódszereink a molekuláris biofizika, a fluoreszcencia spektroszkópia és a teljes belső visszaverődésen alapuló mikroszkópia eszköztárára épülnek. Eredményeink szerint a DAAM elősegíti az aktin filamentumok képződését, míg a sapkafehérje hatása ellentétes. Izgalmas felfedezésünk, hogy a DAAM képes az aktin filamentumok és a mikrotubulusok között direkt fizikai kapcsolatot létesíteni. A továbbiakban ezen kölcsönhatás funkcionális jelentőségét vizsgáljuk. Eredményeink a különböző idegrendszeri betegségek gyógyításához megfelelő háttértudás részét képezhetik.

14. Giricz Zsófia (Szegedi Tudományegyetem): Az Alzheimer-kór epigenetikai háttere

Az elmúlt években az epigenetika az egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterület. Szó szerint a genetikán túli, genetika fölötti a jelentése, amely a DNS szekvenciáján túli információkódolást jelenti. Számos tényező ismert, melyek befolyásolják a génműködését, mint az életmód vagy a pszichoszociális környezet. Az epigenetikai vizsgálatok tárgykörébe tartozik a kromatin kompaktságát befolyásoló tényezők,- kromatin újrarendeződése, hiszton modifikációk -illetve a DNS metiláció vagy a miRNS-ek.
Az Alzheimer-kór egy progresszív, neurodegeneratív betegség. Tünetei közé tartoznak a memória súlyos zavarai, pszichés zavarok, a racionális gondolkodás, illetve a térbeli tájékozódás képességének elvesztése. Az Alzheimer-kórban szenvedő betegek száma világviszonylatban közel 25 millióra tehető, mely becslések szerint a következő néhány évtizedben közel négyszeresére is nőhet. Eddig még kevés adat áll rendelkezésre az Alzheimer-kór epigenetikai hátteréről. Azonban a leggyakoribb, sporadikus változatáért nem egy meghatározott gén vagy géncsoport hibája felelős, hanem különböző rizikót jelentő gének és a génműködés szabályozását befolyásoló környezeti hatások együttes jelenléte vezethet a betegség kialakulásához.

15. Györök László (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Az építés és a minőségügy kapcsolata

Napjaink építési projektjeinél az építések előkészítésével, szervezésével, a helyszíni kivitele-zéssel, valamint a már használatba vett létesítmények üzemeltetésével kapcsolatosan ugyan-azon időszakokban és hasonló területeken különböző szakmai szabályok, eljárások, követel-mények, és az ezeken a szakterületeken dolgozó szakértők tevékenységei találkoznak. A nem lakóépületek létrehozását, felújítását, átalakítását vagy új építését célzó építési projekteken, azaz például az ipari vagy az infrastruktúra rendszer létesítményeinek készítésénél aktuálisan az építésügy, a minőségügy, a környezetvédelem, a biztonság, és az adott szakterület jogi kör-nyezetének szabályai és szabványai találkoznak. Nemcsak a jelenkorban, hanem évezredekkel, évszázadokkal korábban is már megjelentek az építéseknél a minőségügy követelményei. Mivel az építés és a minőségügy a jelenkorban és jövőben is elválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz, az építés és a minőségügy fejlődésének hatására, a folyamatosan változó építési és minőségügyi követelményekre tekintettel, számos építési és minőségügyi eljárást szükséges összehangolni. A tárgyi poszter az építés és a minőség kapcsolatának alakulását, és eljárá-suknak néhány javasolt módosítását mutatja be.

16. Hencz Mátyás (Eötvös Loránd Tudományegyetem): A Szent György-hegy és a Badacsony piroklasztit-sorozatának fizikai vulkanológiai vizsgálata

Munkám során a Bakony–Balaton-felvidéki Vulkáni Terület (BBVT) második legnagyobb tanúhegyének, a Szent György-hegynek a piroklasztit-sorozatát vizsgáltam. A terepen dokumentáltam a Szent György-hegyen mozaikosan kibukkanó piroklasztit-sorozat pontos elterjedését, valamint terepi vulkanológiai, szedimentológiai jellemzőit. A gyűjtött kézipéldányokon kvantitatív szöveti elemzést végeztem: a vágott kézipéldány-felszíneken meghatároztam az egyes kőzetalkotók felületarányát képelemzéses módszerrel.
Az eredmények megerősítették a Szent György-hegy freatomagmás eredetét. A vízhatás mértéke a rétegsorban felfelé (kitörés során időben előre) haladva fokozatosan csökken, amelyet a szideromelán felületarányának csökkenése, és a tachylit felületarányának növekedése jelez. A piroklasztitban alacsony a járulékos szemcsék aránya, ami sekély mélységben történő freatomagmás robbanások bizonyítéka. Ezek alapján a szinvulkáni felszínforma tufagyűrű, vagy sekély maar lehetett. A Szent György-hegy vulkáni fejlődéstörténete alapján policiklikus monogenetikus freatomagmás vulkáni felépítményre következtettem.
Erős hasonlóság mutatható ki a Badacsony és a Szent György-hegy piroklasztit-sorozata között. Ezek alapján feltételezhető, hogy a két tanúhegy esetében nagyon hasonló volt a vulkáni fejlődéstörténet és ebből következően a szinvulkáni felszínforma.

17. Janzsó-Berend Péter Zoltán (Szent-Györgyi Albert Szakkollégium): Modellalkotás és -tesztelés egy kémiai szenzorvegyület fejlesztése során

Kutatócsoportunk a sejtek energiafolyamatait befolyásoló molekulák (nukleotidok) kimutatására fejleszt jelzővegyületeket (szenzorokat).
A 3-hidroxikromon vegyületcsaládról ismert, hogy képesek a nukleotidok fluoreszcenciás érzékelésére, azonban a kölcsönhatás nem kizárólagos pl. ATP-re nézve, ami az egyik leggyakrabban előforduló nukleotid.
A kimutatást a DNS szerkezetét (mely szintén tartalmaz nukleotidegységeket) modellezve kívántuk javítani úgy, hogy komplementer bázist építettünk a szenzorok szerkezetébe. Ezt követően vizsgáltuk az alapvegyület fluoreszcenciás tulajdonságait, annak változásait különböző nukleotidok jelenlétében, illetve az ATP-re vonatkoztatott szelektivitást. Elemztük emellett, hogyan befolyásolja a jelenséget a bázis és a hidroxikromon alapvegyület molekulán belüli távolsága, valamint a közeg kémhatása.
Előadásomban bemutatom, hogyan építettük fel az új vegyület tulajdonságait jósoló modellt, hogyan teszteltük azt a nukleotidokkal, és milyen megfontolások mentén volt szükséges módosítani az alapfeltevésen.

18. Kardos Zsolt (Széchenyi István Egyetem): Történeti források felhasználása a viszlói fás legelő biotóphálózatának megtervezéséhez    

A fás legelők részei mezőgazdaság-történeti örökségünknek, hosszú idő alatt, emberi hatásra kialakult féltermészetes élőhelyek, amelyek – a társadalomban és a gazdálkodásban végbemenő változások következtében – feledésbe merülnek, merü
Munkám célja a korábban legeltetett, ma kaszálással fenntartott viszlói fás legelő (Északi-középhegység) használatában bekövetkezett változások vizsgálata, fenntartható térhasználatának megtervezése.
Céljaim eléréséhez tanulmányoztam irodalmi forrásokat, történeti térképeket, archív légifotókat és recens szatellitfelvételeket, területhasználati-természetvédelmi adatokat, amelyeket szóbeli közlésekből származó információkkal egészítettem ki.
Kutatásaim eredményei alapján elmondható, hogy a viszlói fás legelő évszázadok óta nagy szerepet játszik a falu életében. Az 1960-as évektől tapasztalhatóak kezdeti jelei a terület elhanyagoltságának, majd a terület gondozásának fokozatos elmaradása következtében napjainkra a szukcessziós folyamat előrehaladt, a terület habitusát kaszálással és szárzúzózással tartják fenn. A terület optimális biotóphálózatának kialakításával, rehabilitációjával és a hagyományos legeltetéses állattartás felélesztésével, illetve jelenlegi viszonyokhoz történő újragondolásával, megvalósítható lenne a terület és értékeinek megóvása, sőt optimális esetben gazdasági és társadalmi szempontból is fenntartható természetve
     

19. Kenessey Zoárd Vitold (Festetics Imre Mezogazdasági Biotechnológiai Szakkollégium): A szőlő vírus detektálás módszerei

A szőlőt számos vírus és viroid fertőzi, melyek komoly gazdasági károkat okozhatnak. Ezen vírusok detektálási módszereinek folyamatos fejlődése ellenére kevés technológiát vettek át a tesztelő laboratóriumok rutinvizsgálatokhoz. Két hagyományosan alkalmazott módszer az ELISA (Enzyme-linked immunosorbant assay) és a polimeráz láncreakció (PCR), de ezeknek nagy az eszközigényük, emiatt szabadföldi vizsgálatokhoz nem használhatók.
A növényi vírus diagnosztikai módszerek fejlesztése jelenleg két fő irányban halad. Az újgenerációs szekvenálásokkal akár ismeretlen szekvenciájú vírusokat is kimutathatunk a mintákból, míg a fejlesztések másik fő célja, hogy helyszínen vagy alacsony felszereltségű laborokban is végre lehessen hajtani a vizsgálatot.
A szabadföldi tesztekhez, alacsony eszközigényük miatt, az izotermikus amplifikációs módszerek lennének a legalkalmasabbak. A friss növényi mintából való kimutatás még akadályokba ütközik, ezért laboratóriumi körülmények között teszteltük egy ilyen módszert egy ismert szőlővírusra, általunk kivont RNS-ből. A továbbiakban az a célunk, hogy optimalizáljuk a detektálás hatékonyságát, hogy a tesztelés szabadföldön is elvégezhető legyen.

20. Khabat Noori Hussein (Szent István Egyetem): White Stripping in Chicken Meat (An Emerging Issue in Poultry Meat Industry)

White striping (WS) in chicken’s meat, recently has been considered as one of the emerging and serious issues facing the poultry industry globally. WS is a condition characterized grossly by the occurrence of white striations, seen parallel to the direction of muscle fibers, on broiler breast fillets and thighs. Based on the white striations, meat categorized as: normal (NORM), moderate (MOD), and severe (SEV). Results from published works observed that WS relate to growth rate, processing conditions…etc. Severe degrees of WS has dramatic impact on meat quality traits, particularly water holding capacity, texture, marinade uptake and cook loss. The aim of this work, to review recent published studies for the better understanding of WS, and its risks and effect on meat quality in term of appearance and chemical composition, and its effect on the demand of meat worldwide.

21. Kis Dávid (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A szomszédsági sugárhatás élő szervezetben, vagyis az extracelluláris vezikulumok képessége a sugárhatás közvetítésére sugárexpozíciót nem szenvedett sejtekben

A sugárbiológiában szomszédsági hatásnak, azaz bystander effektusnak nevezzük, ha olyan sejtekben is megnyilvánul sugárhatás, amelyeket direkt sugárzás nem ért. A bystander effektus kimutatása szemléletváltozást hozott a sugárvédelemben, mivel a személyeknek diagnosztikai vagy terápiás céllal leadott dózis nem feltétlenül tükrözi a kiváltott biológiai hatást. Tudományosan bizonyított, hogy ezen hatás a sejtek közötti kommunikációban fontos szerepet betöltő extracelluláris vezikulumok és miRNS-ek információ-átvivő tulajdonságának köszönhető.
Az itt bemutatott tudományos szempontból hiánypótló kutatásban először vizsgáltunk in vivo: direkt kis- (0.1Gy és 0.25Gy) és nagy (2Gy) dózisú Röntgen-sugárzást kapott C57BL/6 egerek csontvelőjéből izolált extracelluláris vezikulumok besugarazatlan egerekbe átoltásával bystander hatást.
Az egészséges egerekbe átoltott extracelluláris vezikulumoktól vártuk a bystander egerek csontvelősejtjeinek fenotipikus profiljának változását.
Legfrissebb eredményeink igazolják, hogy a csontvelői őssejtek és progenitorok mennyisége direkt besugarazott és bystander egerekben egyaránt változott.
A kutatást az Országos Közegészségügyi Központ – Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság Sugárorvostani Osztályán végeztem.

22. Kiss Ágnes (Szent István Egyetem): Sarkad–vár-tábla régészeti lelőhely és tágabb környezetének földhasználat-történeti vizsgálata

Kutatásom célja Sarkad–Vár-tábla földvár többkorszakos lelőhely és környezetének tájtörténeti feltárása írott és térképes források segítségével. A feltárt tájtörténeti információk alapján megállapítható, hogy az egykori vizekkel és mocsarakkal tarkított táj az állattartásnak kedvezett leginkább. A folyószabályozásokat követően a korábbi erdők, legeltetett területek és vizenyős, nádas foltok eltűntek, a szántóterületek aránya pedig ennek hatására jelentősen megnőtt, leginkább az erdők rovására, amelyek újbóli telepítése a II. világháborút követően indult csak meg. 1945-re a korábbi rét- és legelőterületeket szántók váltották fel, amelyek a hasznosított területek 80%-át tették ki akkor. A lelőhely területe és közvetlen környezet régóta szántóföldi művelés alatt áll, így mára az egykori földvárnak csak csekély felszínfeletti nyomai láthatóak. A vizsgált terület környezetének legjelentősebb földhasználat-változásai a folyók szabályozása, az erdők irtása majd újbóli telepítése, illetve az egyre intenzívebb földművelés térhódítása voltak. Ezen tevékenységek a táj egykori arculatát teljesen átformálták, a megváltoztatott művelés pedig a földvár gyorsabb pusztulását eredményezte.     

23. Koleszár Vivien (Semmelweis Egyetem):  Szakorvosok és kismamák véleménye a várandósság alatti testmozgásról    

Cél
A nők véleményének és szokásainak vizsgálata, illetve a szakorvosok véleményének és tanácsadási szokásaiknak vizsgálata a várandósság alatti testmozgással kapcsolatban Magyarországon.
Módszer
Retrospektív vizsgálatot végeztünk a kismamák, a nem rég szült nők és a nőgyógyász szakorvosok körében. Minden résztvevő egy kérdőívet kapott, amiben többnyire előre megadott válaszlehetőségek közül kellet kiválasztaniuk a szerintük legmegfelelőbbet. A kérdőíveket hat budapesti és egy miskolci kórházba juttattuk el, amit 255 nő és 37 szakorvos töltött ki.
Eredmény
A szakorvosok 94%-a szükségesnek tartja a testmozgást a várandósság idején, mivel a kismamák állapotát javítja. A sportolást javasló orvosok 33%-a javasolja a várandósoknak a testmozgást az AOCG ajánlásnak megfelelően.
A várandósság alatti testmozgás fő ellenjavallatának 53%-kal a placenta praeviát találták, emellett még számos, valóban kizáró okot megjelöltek. Azonban olyan állapotok is megjelölésre kerültek, amik nem feltétlen kizáróak vagy amelyik esetben a mozgás inkább hasznos. A válaszolók 5%-a szerint egyáltalán nincs ellenjavallata ebben az időszakban a testmozgásnak.
A megkérdezett kismamák 52%-a végzett testmozgást a várandósság előtt rendszeresen, a legnépszerűbb a kocogás volt. A várandósság alatt a testmozgás népszerűsége 32%-ra csökkent, a terhestornát és a jógát részesítették főként előnyben.
A várandósság alatt sportoló kismamák közül 10,98% volt az, aki heti 3-4 alkalommal 15-30 perc testmozgást végzett, ami a legjobban megfelel az ACOG ajánlásának.
Azon válaszadó kismamák közül, akik végeztek testmozgást a várandósság alatt 51,85% szült természetes úton és 48,15%-on végeztek császármetszést. Azok a válaszadók, akik nem sportoltak a várandósság alatt, 54,29% szült természetesen és 45,71% császármetszéssel, ami ellent mond a korábbi kutatási eredményeknek.
A nem sportolók 93,48%-ára és a sportolók 96,43%-ára volt jellemző, hogy szülés után képes volt segítség nélkül felkelni az ágyból 12 órán belül.
Megbeszélés
Sajnálatos módon csak a szakorvosok 33%-a és a várandósok 10,98%-a ismerte a várandósság alatti testmozgás végzésének helyes módját. Kevesebb mozgás nem képes hatékonyan kifejteni jótékony hatásait, több mozgás veszélyes lehet a magzati fejlődésre, mivel az anaerob anyagcsere magzati hypoxiát okozhat.
A vizsgált paramétereket tekintve, a testmozgásnak nem voltak negatív hatásai ebben az időszakban.
Konklúzió
Habár a vizsgált paraméterek alapján a testmozgás előnye a várandósság alatt nem volt kimutatható, arra sem mutat jel, hogy hátrányos lenne. Mivel a testmozgás általános pozitívumai, nagy szerepet játszanak egy várandós nő életében, ezért fontos, hogy pontos tájékoztatásban részesüljenek és kedvet kapjanak a sportoláshoz.  

24. Koltay Ilona Anna (Pannon Egyetem): The effect of mud from Hévíz lake on some joints and movements of horses

The most treasured things for a rider are the healthy legs, tendons and joints of his horse. In order to treat certain injuries as well as the tendons and joints strengthen many medical methods. In human medicine for decades known beneficial effects of thermal mud. The product has already been successfully used in the treatment of tendon and joint problems, additional horses too. The positive results of human and beneficial effect on the horses gave me the idea to carry out the experiment. Currently, there is little information available on the thermal mud horses’ tendons and joints as well as their movements in relation to the impact. In my work I try to answer this question. This research study is a multi- series first stop. A protocol to develop the ultimate objective is to help the mud can successfully used in treatment of horses, all of them long-term preservation.

25. Kovács Kata (BME Management Szakkollégium): Az employer branding helyzete Magyarországon

Tanulmányomban az employer branding magyarországi helyzetét vizsgálom. A munkaadói márkaépítés tulajdonképpen a HR, a marketing és PR területek együttműködésén alapszik, az összehangoltság a sikeres márkaépítés kulcskérdése. Először röviden bemutatom a márkaépítés HR aspektusát, vagyis azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a vállalat munkahelyként való megítélését, ilyen tényezők például a munkaidő, a juttatások, a munkahelyi légkör és a munkakörülmények, a toborzási és kiválasztási, valamint beillesztési folyamatok, illetve a vezetők, munkatársak személyisége. Ezt követően a márkaépítés folyamatát, lépéseit, végezetül pedig a márka kommunikációjára használatos platformokat mutatom be.
Kutatásomban a munkavállalói oldalt vizsgálom egy csaknem 900 fő részételével készült kérdőíves mintavétel alapján, melyben a munkavállalók álláskereséskor használt platformjait, a munkahelyválasztás szempontjából a számukra fontos tényezőket - egy ideális munkahely tulajdonságait - valamint a munkavállalói mobilitási hajlandóságot vizsgálom.
Ezután levonom a következtetéseket és javaslatokat teszek a vállalatok számára arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnának vonzóbbá válni a munkavállalók szemében, és hogyan tudják jelenlegi munkavállalóikat megtartani, hiszen egy sikeres munkaadói márka nemcsak vonzó és hiteles, de a munkavállalók elkötelezettségét is javítja, csökkentve ezzel a fluktuációt és a toborzási, kiválasztási költségeket, és növelve a vállalat versenyképességét.

26. Král Adrienn (Eötvös Loránd Tudományegyetem):   Együttműködés az állati társadalmakban: Az együttműködés evolúciójának vizsgálata Hótorlasz játékkal dinamikus gráfokon   

A természetben az állatok számos helyzetben együttműködnek, ennek a jellemzésére alkalmas játékelméleti modell a Hótorlasz játék. Az állatokra jellemző szociális csoporton belül az egyes egyedek kapcsolati hálója gyakran változik az életük során, ennek a változásnak az együttműködésre gyakorolt hatását vizsgáltuk egy számítógépes modell segítségével.
Véletlen, véletlen reguláris és skálafüggetlen gráfokon modelleztük a dinamikusan változó kapcsolati hálót, amelyben bizonyos gyakorisággal véletlenszerűen kapcsolatokat kicserélünk egymással. Gyenge szelekciót feltételezve megvizsgáltuk, hogy az együttműködő stratégia mekkora valószínűséggel fixálódik, amennyiben a játékosok Hótorlasz játékot játszanak egymással.
A Hótorlasz játékban gyakori az együttműködő kimenet, amit mi is tapasztaltunk. Az haszon-költség arány fokozatos növelésével az együttműködés elterjedésének valószínűsége egy telítési görbét eredményezett. A kapcsolati háló változása csak kis mértékben csökkentette az együttműködés szintjét. A Rabok Dilemmája játékkal összehasonlítva, a Hótorlasz játékban az együttműködő stratégia elterjedési valószínűsége kevésbé érzékeny a modell paramétereinek változtatására. Ez összecseng a biológiai megfigyeléssel, miszerint igen változatos körülmények között is találunk példát az együttműködésre.

27. Kutas Bendegúz Árpád (Pannon Egyetem): Szarvasgombával oltott csemeték vizsgálata, hazai körülmények között.

A szarvasgomba állandó misztikuma kísérti az embert. A gombakeresőknek a könnyű megélhetés és a gazdagság ígéretét sugallja. Tényleg ilyen egyszerű lenne ?
Kutatásom alatt, szarvasgombával oltott csemetéket vizsgáltam. Faj és kor szerint elkülönített csoportokat alkottam. Egy, két és hároméves Feketefenyő, Kocsányos tölgy, Gyertyán valamint Mogyoró csemetéket választottam ki.
A vizsgálatokhoz sokaságonként tizenkét csemetét választottam, a szakirodalomnak és a magyar erdészeti előírásoknak megfelelve. Az ültető konténerek eltávolítása után teljes gyökér átmosás következett. Majd a sztereomikroszkóp segítségével a gyökérvégek átvizsgálását végeztem. A gyökéren található gomba fajokat, esetleges kártevőket fénymikroszkóp alatt azonosítottam. Ezek után százalékosan értékeltem a gombák jelenlétét.
Megállapítottam a csemeték oltást követő változását, névlegesen hogy a harmadéves csemeték mikorrhizáltságában nagy a leromlás. Figyelmesen kell eljárni pl. a csemeték vásárlása esetén. Az inokulálási módszerek között is érdemes válogatni, mert adott esetben más módszerrel kevesebb oltóanyag igénybevételével is nagyobb sikert lehet elérni.

28. Leopold Andrea, Zakariás Fanni (Szent István Egyetem): Kombinált tartósító eljárások hatása szamócapürék színére

A szamóca élénk piros színét jelentős antocianin tartalmának köszönheti. A nagy hidrosztatikus nyomáskezeléssel alapvetően jól megőrizhetők jótékony tulajdonságai, de szükség lehet más tartósító eljárásokkal való kombinálására. Kísérleteink célja volt megvizsgálni, hogyan befolyásolja a szamócapürék színváltozását a kombinált kíméletes hő- és nyomás kezelések különböző sorrendben történő alkalmazása. Ehhez a mintákat először hő- (55, 65 és 75 °C, 10 perc) illetve nyomáskezeltük (300, 450 és 600 MPa, 5perc) és fordítva. Közvetlenül a kezelések és a két hetes hűtve tárolás (2 és 15 °C-on) után meghatároztuk a minták színét és antocianin tartalmát. A mérési eredményekre 2n típusú faktoriális modellt illesztettünk, és a mintacsoportokat többtényezős varianciaanalízissel is összehasonlítottuk. A színezet esetében az először nyomás- majd hőkezelt minták bizonyultak kedvezőbbnek. Az antocianin tartalom esetében nem tudtunk különbséget tenni a kezelési sorrend hatását illetően, azonban a tárolásnak szignifikáns hatása volt a minták antocianin tartalmára.

29. Márton Zsuzsanna (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Kazahsztáni sós tavak ismeretlen prokarióta közösségei

Észak-Kazahsztán sztyeppvidékének tájképe és vegetációja nagyon hasonlít az alföldi szikes pusztákéhoz, ezért feltételeztük, hogy az itt található sós tavak esetében találkozunk majd a szikesekre jellemző baktériumközösségekkel. A prokarióták taxonómiai azonosítása a 16S rRNS molekuláris markergén alapján történt újgenerációs DNS-szekvenálás alkalmazásával. A Bacteria és Archaea domének arányát Real-Time PCR-rel vizsgáltuk. A hat különböző karakterű tóból származó minták részletes vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a tavak mikrobaközösségei nagyban eltértek egymástól, és jellemzően a sókoncentráció gradiens mentén csoportosíthatók. A hat tó esetében a legdominánsabb Bacteria csoportok a Proteobacteria és a Bacteroidetes törzsek voltak. Nagy számban fordultak elő a Halomonas, Spiribacter, Marivita és Psychroflexus nemzetségek képviselői. Jelenlegi eredményeink alapján az észak-kazahsztáni sekély sós tavak mikrobaközösségei markánsan különböznek a hazai szikes tavakétól, inkább az óceánok, tengerek és más konyhasós tavak mikrobiótájához hasonlítanak. Ezek az eredmények összefüggésbe hozhatók a tavak vizének kémiai elemzésével, ami alapján a vizsgált vizek domináns ionjai a nátrium, a klorid és a szulfát.

30. Megyes Melinda (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Az aknaszlatinai sókarszt sótűrő baktériumközösségeinek diverzitása

Kárpátalja egyik jelentős sóbányászati központja volt évszázadokig Aknaszlatina, melynek neve Szent Kinga legendájából is többeknek ismerősen csenghet. 2010-ben azonban felhagytak a bányászattal az aknákba folyamatosan betörő és azokat befullasztó víz miatt. A közeli magas állású Tisza vize és a csapadék által oldódó sótest feletti talaj lezökkenésével dolinák keletkeznek, melyek vízzel töltődve tavakká alakulhatnak. Az általam vizsgált tavak különböznek sókoncentrációjukban, korukban és hasznosításukban. Sokféleségükből adódóan ezek a tavak „természetes laboratóriumként” szolgálhatnak a tavi szukcesszió vizsgálatához. Munkám során az eltérő szalinitású tavak korábban nem vizsgált halotoleráns és halofil („sótűrő” és „sókedvelő”) baktériumközösségét hasonlítottam össze tenyésztésen alapuló és molekuláris biológiai ujjlenyomat módszerrel. Emellett az általam izolált baktériumtörzseken sótolerancia tesztet végeztem, amely felfedte, hogy sok törzs igen széles tartományú sókoncentrációhoz adaptálódott, illetve egyes esetekben jelentős eltéréseket találtam az izolált törzsek és típustörzseik sótoleráló képességében.

31. Mezei Adrián (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem): Special 3D object scanning workflow

As 3D printing is getting more and more popular, it is obvious that 3D scanner developments are motivated. The scanner we develop is optimised to have a precision of 10 microns. The hardware consists of two step motors, which provide two degrees of freedom for the scanning, a laser, a camera and a controller. The laser emits a vertical laser stripe onto the scanned object which is seen by the camera. The controller triggers the camera to create pictures of the scanned object and send it to the computer for image processing. Several algorithms will first generate point stripes from the images, then the stripes are transformed into the 3D space. Further algorithms create a tessellated triangle mesh from these point stripes. Eventually, the objects can be exported for 3D printers.

32. Mihály Enikő (Eötvös Loránd Tudományegyetem): A Balaton-felvidéki és déli-bakonyi kocsánytalan tölgyek korai és kései pászta változásai az éghajlati paraméterek tükrében

Balaton-felvidéki és déli-bakonyi kocsánytalan tölgyek (Quercuspetraea(Matt.) Liebl.) korai, kései pászta és teljes évgyűrű-szélesség váltakozásának különböző éghajlati paraméterekkel észlelhető kapcsolatát vizsgáltam.
A csapadék, a középhőmérséklet és az aszály paraméterekre hasonló eredményeket kaptam a kései pásztát és a teljes évgyűrűt nézve, míg a korai pásztára más hónapok klíma faktorainak az impulzusai hatottak. A korai pásztából képzett kronológia – habár nem éri el a statisztika küszöbértékét –elemzése alapján láthattuk, hogy értékes információkat hordoz az előző évből.
A vizsgálat eredményeiből egyértelműen kiderült, hogy a májusi csapadék a legnagyobb hajtóereje a tölgyek sugárirányú növekedésének a vizsgált balaton-felvidéki és déli-bakonyi állományok esetében.
Az eredmények alapján kijelenthető, hogy az évgyűrű pozitív választ ad a tavaszi és a nyári csapadékra, főleg márciusban és júniusban valamint negatív reakciót mutatnak az évgyűrűk a tavaszi és nyári a hőmérsékletre (főleg áprilisban és júniusban). Az őszi hónapok (szeptember, október és november) hőmérséklete kedvez a faévgyűrűk növekedésének. A korai pásztát tekintve a többi hónaphoz képest különösen erős növekedést befolyásoló súlyú az előző év októberi hőmérséklet. Ennek magyarázata, hogy a meleg őszi hőmérséklet kedvez a fa fejlődésének és így több tartalékokat tud raktározni mely a következő év tavaszán elősegíti a korai pászta növekedését. További eredmény, hogy a vegetációs időszak kezdetén a bőséges csapadék, nyáron pedig a mérsékelt hőmérséklet kedvez a tölgyek fejlődésének.
A korai és a kései pászta szeparált elemzésével a vizsgált állományok esetében is több információt lehetett kinyerni, amely egy lépéssel közelebb visz a fa a környezetével való kapcsolatának jobb megértéséhez.     

33. Pintér Richárd (Szent István Egyetem): Rovarok terítéken

A növekvő népesség egyre nagyobb terhet ró a környezetünkre. A fenntartható fejlődés érdekében nélkülözhetetlen új, környezetkímélőbb tápanyagforrások kutatása és használata az élelmiszeriparban. Ennek egyik úttörő megoldásának ígérkezik a rovarok felhasználása élelmezési és takarmányozási célra. A rovarfogyasztás ugyan a nyugati kultúrától idegen, azonban a világ számos pontján a mindennapi étkezés része. Nagy lehetőség rejlik a rovarokban, mivel tenyésztésük több szempontból előnyösebb, mint a hagyományos vágóállatoké. Számos rovar rendelkezik táplálkozástani szempontból kedvező tulajdonságokkal, mint pl.: a közönséges lisztkukac (Tenebrio molitor) és a gyászbogár (Zophobas morio). A szabályozási háttér is egyre nagyobb figyelmet kap a jogalkotóktól, ami az élelmiszeripar egyes szektorainak fejlődéséhez vezethet. Az elmúlt években a rovarokra, mint élelmiszeripari alapanyagforrásra, az iparosodott országok is egyre növekvő figyelmet fordítanak, de a fogyasztók elutasító magatartása nehezíti az iparág fellendülését. Érzékszervi bírálatnak vetettük alá rovaralapú porok felhasználásával készült húspástétomokat. A kapott eredmények fényében potenciál mutatkozik az iparág fejlesztésében.

34. Putti Krisztián, Tóth Zsófia (Energetikai Szakkollégium): Economic analysis of the Hinkley Point C nuclear power plant based on the available data

In 2010 the British government announced that they are determined to build a new nuclear power plant called Hinkley Point C with a 3200 MWe installed nominal power near Somerset. While making the business plan the leaders had to calculate with the future electricity prices which is almost impossible on today's unrealistically low free-market prices. The British government solved this contradiction with guaranteeing a loss compensation mechanism to be able to realize the power plant.
There were many forces in the EU who wanted to stop the project but the Commission, after a long struggle, finally approved the realization of it.
It is essential for the future to know the economic details of the Hinkley Point C nuclear power plant and the sequel of it after BREXIT. The present paper will show the available necessary data and approximate the confidential ones and calculate the simplified economic model of the project.      

35. Róth Csaba (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Sztérikusan stabilizált mag-héj szerkezetű intelligens mikrogélek előállítása

Az elmúlt években sok kutatás irányult hierarchikus intelliegens mikrogélek előállítására, melyek az élet számos területén alkalmazhatóak (például bioszenzorok, harmadlagos olajkitermelés). Ezen mikrogélek előállításának kulcsfontosságú lépése a mag-héj szerkezetű részecskék előállítása, melyeket az irodalom szerint két lépésben állítanak elő: az első lépésben előállítják a részecske magját, majd ennek felületén hozzák létre a kívánt méretű és összetételű héjat.
Munkám célja poli(N-izopropil-akrilamid)-héj-poli(vinil-alkohol) sztérikusan stabilizált mikrogél előállítása volt. Ehhez először poli(N-izopropil-akrilamid)-héj-poli(vinil-acetát) részecskéket állítottam elő, majd ezekből lúgos hidrolízissel kaptam a kívánt anyagot. Az előállítást egylépéses szintézissel végeztem: a mag részecskék szintézisét a hagyományos eljárásnak megfelelően 80 °C-on kezdtem, majd a monomerek adott konverziójánál a rendszerhez adtam a héj kialakítására használt vinil-acetátot. A nehézséget az okozta, hogy a vinil-acetát forráspontja 72,7 °C.
Az előállított mikrogél részecskék méretének hőmérsékletfüggését különböző pH értékeken vizsgáltam.
Az eredmények igazolták, hogy sikerült sztérikusan stabilizált mikrogélt előállítanom.

36. Sándor Gyöngyvér Orsolya (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Őssejt megőrzés muslica módra

Az emésztőrendszer megfelelő működése kiemelt fontosságú egészségünk megőrzése szempontjából. Legfontosabb feladatai az immunológiai védekezés és a tápanyag lebontás/felszívás. A bélszövet a szervezetünkben fellelhető leggyorsabban megújúló szövettípus, amihez központi fontosságú a bélben található őssejtek megfelelő működése. Az egyre nagyobb orvosbiológiai jelentőségű lebontó/sejt-karbantartó folyamat (az autofágia) megfelelő aktivitása bizonyítottan fontos tényező számos sejttípus működése szempontjából. Kísérleteim során muslica modellszervezetben célzott genetikai módosításokkal vizsgáltam, hogy vajon az emésztőrendszer őssejtjei hogyan és miért igénylik az autofágiát az öregedés és a tumorképződés során. Eredményeim alapján úgy tűnik, hogy az öregedő őssejtekben autofágia hiányában nagymértékben megnő a DNS sérülések mennyisége, ami a sejtek pusztulásához vezet. Tumorképződés során érdekes módon úgy tűnik, hogy az autofágia csak a kialakulás kezdeti történéseihez szükséges. Az orvostudomány szempontjából érdekesek lehetnek eredményeim, miszerint a bélben felszívódó gyógyszerek autofágiára gyakorolt célzott- vagy mellékhatásai eltérő módon befolyásolják az egészséges és tumoros bélőssejteket.

37. Siddiqui Shiraz Ahmed (Miskolci Egyetem): Tool materials used in automotive industry

Surface technologies play an important role in increasing the surfaces hardness, the wear resistance, thus the components lifetime. Applying these techniques hard and wear resistant layer on a ductile component surface is possible to produce.Surfaces of components are generally the most critical parts of the engineering structures, being exposed to the highest loadings Surface technologies can be divided into two main groups: surface modification and coating technologies. Surface modification heat treatment means influencing the surface microstructure due to simply heat or combined heat and chemical effects, while coating technologies involve addition of a new layer onto the surface.
The aim of my research is to give an innovative approach on coatings improving sufficiently the wear performance by friction reduction and durability of components thus increasing the productivity and life-span of components widely used in the automotive industry.
My presentation aims at providing a brief overview on the importance, advantages and application potential of the duplex treatments, with special emphasis on the engineering component for automotive industry

38. Simkó Irén (Bolyai Kollégium): Az édes ízről alkotott elméletek     

Az ősember táplálkozásában kulcsfontosságú volt az az elv, hogy az édes táplálékok általában energiadúsak, így növelik a túlélés esélyét. Manapság viszont nagy energiabevitel nélkül szeretnénk élvezni az édes ízt. Szerencsére a különböző mesterséges édesítőszerek ezt lehetővé teszik. Ahhoz, hogy új édesítőszereket készítsünk, meg kell értenünk az ízérzékelés folyamatát, és tudnunk kell, hogy milyen molekulaszerkezet jellemző azokra az anyagokra, amelyek édes ízérzetet váltanak ki. Ez nem egyszerű kérdés, ugyanis sokféle anyag lehet édes, (pl. szénhidrátok, alkoholok, szervetlen anyagok vagy aminosavak), és akár egyetlen kötésszög is meghatározhatja azt, hogy az adott anyag édes vagy keserű. Előadásomban azokat az elméleteket szeretném bemutatni, melyeket az édes ízről alkottak az elmúlt ötven évben. Beszélek az édes anyag molekulájának a receptorhoz való kapcsolódását leíró kétpontos és a hárompontos kapcsolódás elméletekről (AH-B, AH-B-X) illetve a sokpontos kapcsolódás elméletéről, végül pedig az édes íz receptoráról.      

39. Szabó Adrienn, Óhidi-Légmán Anikó Erika (Szentágothai János Szakkollégium): Sötétségben a retina Sötétapadtált patkány retinában a Cx36 mRNS és a hozzá kapcsolt miRNS expressziós változásai

A gerinces állatok retinája ideális kutatási objektum, amelyben kiválóan tanulmányozható az elektromos szinapszisok valamint az azokat felépítő connexin fehérjék és mRNS transzkriptek előfordulása és működése. A neuronális connexinek (Cx) az egér és patkány retinában a Cx36, a Cx45 és a Cx57. Kevés az információ arra vonatkozóan, hogy ezen Cx-ek mRNS-inek expressziója hogyan változik sötétadaptáció hatására. Ugyancsak kevés az arra vonatkozó ismeretünk, hogy az epigenetikai szabályozó miRNS molekulák expressziója befolyásolja-e a sötétadaptáció kiváltotta Cx fehérjék termelését. Kísérleteinkben a sötétadaptáció során bekövetkező Cx36 mRNS valamin a releváns mir152 és mir320 miRNS-ek mennyiségi változásait követtük nyomon. A kérdéskört RT-PCR, qPCR technikákkal vizsgáltuk meg. A Cx36 mRNS mellett a Cx45 és 57 connexin mRNS expressziójának változását is analizáltuk qPCR alkalmazásával.

40. Szondi Réka (Debreceni Egyetem): Gyakornoki program egy magyar nagyvállalatnál

A kutatás alapja egy magyar tulajdonban lévő nagyvállalat gyakornoki programja. Átfogó célkitűzés volt a program hatékonyságának vizsgálata több HR funkción keresztül. A kiválasztás, a beillesztés, teljesítményértékelés egymással szorosan összefüggő funkciók. A rendszeres visszajelzések kiemelten fontosak lehetnek, ha a vállalat a program után is számít a gyakornokokra és fokozni kívánja a lojalitást. A programban részt vesz egy szakmai mentor is, aki támogatja, segíti a gyakornokok munkáját.
A célkitűzéshez primer és szekunder adatgyűjtés is társult. Először esettanulmány készült a program felépítésének és működésének megismerése céljából, majd ennek alapján lett összeállítva a kérdőív a gyakornokok számára. A kérdőívek kiértékelése IBM SPSS Statistics 23.0 programmal történt. A szekunder adatgyűjtés a funkciókkal, illetve mentorálással foglalkozó magyar és idegennyelvű szakirodalom alapján készült el.
Az eredmények alapján, a mentori támogatás és a kezdőoktatás szükséges, a bizonytalanságokat jelentősen csökkenti a programban. A vélt hiányosságokra javaslatok készültek a további effektív működés érdekében.

41. Tenorio-Baigorria Imola (Szent István Egyetem): Díszfákat fenyegető, újonnan megjelenő baktériumfajok

Az európai városokba évszázadok óta ültetnek dús lombozatú, több méter magasra növekedő, hosszú életidejű díszfákat (pl. platán-, nyár-, juharfajok) sétálóutcákba, közterületekre, parkokba. Ezek a fák a nyári hőségben árnyékot adnak, felfogják a levegőből a port, szennyezőanyagot, valamint búvóhelyet biztosítanak a városban élő madaraknak, mókusoknak, számtalan rovarfajnak. Sajnos ezek a fák a mindennapokban stresszhatásoknak vannak kitéve. Napjaink klímaváltozása nemcsak minket terhel meg, hanem a növényeket is. Emellett káros hatással jár az utak sózása, az építkezések miatti sebek, sérülések, melyek kaput nyitnak a kórokozóknak, kártevőknek. Az utóbbi években számos nemzetközi publikáció jelent meg a lombhullató díszfák kéregrepedését, kátrányosodását, feketefolyását okozó baktériumok előfordulásáról. Hazánkban több díszfán kéregrepedéseket, a beteg foltokból vöröses-barnás színű váladék szivárgását figyeltük meg a vegetáció folyamán. Munkánk során célul tűztük ki a lombhullató díszfák kéregbetegségeit okozó baktériumfajok azonosítását. A kórokozók megjelenését, terjedését elősegítette az elmúlt évek hosszantartó, meleg, párás őszei, enyhe telei. Ellenük a védekezés nehéz, komoly problémát jelent közterületeken.     

42. Tóth Gábor      (Szent-Györgyi Albert Szakkollégium): Glikozilált minták vizsgálata saját készítésű kapilláris HPLC oszlopokkal

A fehérjék poszt-transzlációs módosulása gyakori jelenség, mely szerepet játszik az egyes molekulák szerkezetének kialakításában, ezáltal befolyásolja a biológiai funkciót. A glikoziláció kvalitatív és kvantitatív vizsgálata a biológiai minták komplexitása és a célvegyületek kis koncentrációja miatt igen bonyolult analitikai feladat, melyhez nagy teljesítményű módszerekre van szükségünk.
Vizsgálataink során saját készítésű nanoHPLC oszlopokkal valósítottuk meg α-1-savas glikoprotein (AGP) és monoklonális antitest (MAB) emésztmények fordított fázisú elválasztását, a detektálást nagy érzékenységű tömegspektrométerrel végeztük.
A szializált vagy fukozilált glikopeptideknek számos különböző izomerje létezik, melyek ugyan analitikai fordított fázisú HPLC körülmények között nem elválaszthatók, de nano méretben a saját töltésű kolonna használatával sikerült megvalósítanunk az egyes glikozilációs formák izomereinek elválasztását.

43. Valentin Szilveszter (Pannon Egyetem): A Balaton térségének demográfiai változása 1860 és 1960 között

A Balaton társadalma, gazdasága az elmúlt 150 évben nagy átalakuláson ment keresztül. Az átalakulás egyik kulcsfontosságú területe a népességszám változása. A tavat a nyaralóközönség már az 1820-as években elkezdi felfedezni, ekkor még csak igen kezdetleges állapotokról beszélhetünk, ennek megfelelően a lakosságszám is alacsony volt a térségben. Települési szinten rendszeresen mért, vizsgálható adatokkal csak 1870-től rendelkezünk (természetesen azokon a településeken, amelyek ekkor már léteztek). A 19. század második felétől tízévenkénti népszámlálási adatok alapján tudjuk bemutatni a demográfiai helyzetkép változását a Balaton térségében.
A vizsgált időszak befejező időpontja 1970, amely év azért rendkívül fontos, mert a Balaton társadalmával foglalkozó szakirodalomban ezt az évet jelölik egy drasztikus népességnövekedési korszak utolsó évének, ezt követően a népességgyarapodás üteme csökkent.
Poszteremmel vizuális formában szemléltetem, hogy a Balaton környékének társadalma, népességszám tekintetében milyen átalakuláson ment át 1870 és 1970 közötti időszakban.     

44. Varga György (Eötvös Collegium): A gazdasági válság hatása a visegrádi országok és az Európán kívüli világ közötti kereskedelem alakulására

Előadásomban a gazdasági válság hatását elemzem a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) és az Európán kívüli világ közötti kereskedelmi forgalom alakulására. A válság óta érzékelhető ezekben az országokban az Európán kívüli világ felé irányuló figyelem fokozódása a külkereskedelmi politikán, stratégiákon keresztül. A szakpolitikai dokumentumok alapján megállapítható, hogy a visegrádi országok elsősorban az ilyen irányú kereskedelmi forgalmukat igyekeztek növelni a válságot követően. Célom ezért annak feltárása a vonatkozó statisztikai adatok segítségével, hogy ez a szándék mennyire és hogyan valósult meg. A visegrádi országok nemzetközi kereskedelmének vizsgálata továbbá ezeknek az országoknak a globális értékláncokba való beágyazottsága, az országok és a nemzetközi nagyvállalatok közötti, sokszor elllentétes érdekek miatt is izgalmas kutatási területnek számít.

"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-16-1 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült"

45. Varga Tímea (Pécsi Tudományegyetem): Nagy-Britannia és az európai integráció

Nagy-Britannia európai integrációs története jelenleg rendkívül aktuális téma, hiszen az Európai Unió egyik legfontosabb kérdése napjainkban a Brexit, azaz a szigetország kilépése a szervezetből. Ennek kapcsán merült fel bennem a kérdés, hogy vajon előre látható volt-e a britek döntése, voltak-e arra mutató jelek, hogy az Egyesült Királyság előbb vagy utóbb, de ki fog lépni az integrációból. A rövid válasz igen. Dolgozatomban azonban ennél bővebben igyekeztem kifejteni ezt, megvizsgálva Nagy-Britannia és az európai integráció kapcsolatát a kezdetektől egészen a 2016-os referendumig. A második világháború lezárásától kezdve bemutattam Nagy-Britannia előbb elutasító magatartását, majd többszöri csatlakozási kérelmeit, 1973-as csatlakozását, illetve az azt követő népszavazást. Kitértem Margaret Thatcher küzdelmeire, a maastrichti szerződés születésére, végül pedig a szigetország útjára a Brexitig, valamint annak néhány lehetséges következményére. Poszteremen ezt az 1945 és 2016 közötti folyamatot kívánom bemutatni, rávilágítva arra, hogy a tavalyi brit referendum eredménye nem is volt olyan meglepő, mint azt elsőre gondolnánk.

46. Varga Tímea (Pécsi Tudományegyetem): Hadügyi forradalom a gyakorlatban - a németalföldi szabadságharc

A koraújkori hadügyi forradalom egy olyan kérdéskör, amely viszonylag ritkán merül fel tanulmányaink során, és akkor is leginkább csak azt emelik ki, hogy a lőpor felfedezése és a tűzfegyverek megjelenése változást hozott a háborúkban. Ennél azonban jóval többet takar ez a fogalom, és bár Magyarországon talán kissé negligált kutatási terület, külföldön rendkívül élénk vita dúl a kérdésben, ami jól mutatja annak fontosságát. A témában vizsgálódva igyekeztem összeszedni a kutatók által az évek során felállított elméleteket, arra keresve a választ, hogy vajon ezek a gyakorlatban is megvalósultak-e. Ehhez az 1566-1648 között zajló németalföldi szabadságharcot, és annak résztvevő hadseregeit – a spanyolt és a hollandot – valamint azok újításait vizsgáltam meg. A szabadságharc erre több okból is alkalmas: egyrészt mind időben, mind térben a kialakított elméletek középpontjában áll, továbbá a résztvevő spanyol hadsereg korának legfejlettebb hadserege volt; a hollandok újításai pedig a 17. században világszerte elterjedtek, megalapozva az ún. ’new model army’-t, a század legkorszerűbb hadseregét.

47. Zwillinger Márton (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Synthesis of deuterated heterocyclic foldamer building blocks

Based on the principle of Isotope Coded Protein Labeling [1], the construction of foldamers
using different stable isotope labeled building blocks in combination with powerful mass spectrometric methods for the identification and analysis of isotope coded foldamer sequences might enable the quick screening of foldamer mixtures against biological targets. Herein we report the first significant step of this ongoing research, the novel syntheses of isotopically labeled heterocyclic foldamer building blocks.[2] The presented syntheses are based on commercially available starting materials and heavy water as a convenient deuterium source. The reported mild reaction conditions provided high and selective deuterium incorporation without significant erosion throughout the multistep syntheses. Our research proved that the reactions can be conveniently carried out even on multigram scale, providing sufficient starting material for the solid phase synthesis and study of labeled foldamers.

References
[1] J. Kellermann, F. Lottspeich, Methods Mol Biol. 2012, 893, 143.
[2] E. R. Gillies, F. Deiss, C. Staedel, J. Schmitter, I. Huc, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 4081.