Cserti József előadása (2019-10-24)

Eötvös Loránd, a fizikus

A kiemelkedő fizikus, geofizikus, tanár és közéleti ember egyik legfontosabb hozzájárulása a fizikához az általa tervezett speciális inga, a ma már nemzetközileg is ismert Eötvös-inga. A hírnév annak köszönhető, hogy egyrészt az ingával nagy pontossággal lehet kimérni a Föld nehézségi erőterének a helyi változásait, és így a XX. század első felében az inga gyakorlati alkalmazása gazdasági szempontból is felbecsülhetetlen értékűvé vált. Másrészt Eötvös és társai a korábbi mérésekhez képest több nagyságrenddel pontosabban mutatták ki az ingakísérletekkel a súlyos és tehetetlen tömeg azonosságát, amiből az Einstein által kidolgozott általános relativitáselmélet alapköve, az ekvivalencia-elv következik. Az előadásban bemutatjuk ezeknek a kutatásoknak a fizikai hátterét. De röviden szólunk Eötvös két másik nemzetközi irodalomban is jegyzett kutatásáról, a felületi feszültségre vonatkozó Eötvös-törvényről és a Föld forgása miatt fellépő Eötvös-effektusról is.

Az előadásban igyekszünk válaszolni arra a kérdésre, hogy mit hagyott ránk Eötvös Loránd, aki fiatalabb korában még lovon járt be a számára létesített egyetemi tanszékre, később rektori, akadémiai elnöki, sőt rövid ideig miniszteri pozíciót is betöltött, és egyben tisztelgünk Eötvös Loránd nagysága előtt.

Vissza az előadásokhoz