Innováció és kommunikáció

Választható, közismereti szakszemináriumi előadássorozat az IK és a TTK minden hallgatójának

Kreditérték: 2, heti 2+0 óra

Helye: ELTE Bolyai Kollégium, 1117 Nándorfejérvári út 13
Időpontja: kedd, du. 6 óra

Az előadás-sorozat célja, hogy átfogó ismeretek és követésre méltó esetek bemutatásával ösztönözze a hallgatókat a tudományos, alkalmazási és gazdasági innováció folyamatába való bekapcsolódásra. A teljes programot elvégzőknek projektmunkát ajánlunk a harmadik félévben. (Mindhárom félévben egy 2 kreditértékű kurzus kerül meghirdetésre, az I-II. félévet vizsga (esszé vagy teszt), a III. félévet az önálló kutatás eredményére adott vizsgajegy, valamint pályadíjas házi konferencia zárja.) A kísérleti programot az NKTH Baross Gábor programja támogatja.