Program

Előadó, vezető Cím, téma
Havancsák Károly
(ELTE)

Miért nanoanyagok, nanostruktúrák? (bevezető előadás) (3×45 perc)
Bíró László Péter
(MTA MFA)

Szén nanocsövek, tulajdonságaik, szerkezetük, előállításuk, alkalmazási területeik (2×45 perc)
Bársony István
(MTA MFA)

Nanoanyagok a félvezetők és szenzorok területén (2×45 perc)
John Jefferson
(Lancaster University)

Az egy-elektron számítógép, the single electron computer (angol nyelvű előadás) (2×45 perc)
Cserti József
(ELTE)

A nanofizika egy új területe: a spintronika (2×45 perc)
Ormos Pál
(Biológiai Fizika Intézet, Szeged)

Biológiai nanoszerkezetek és technológiai alkalmazása (2×45 perc)
Gilányi Tibor
(ELTE)

Nanorendszerek és kolloidkémia (2×45 perc)
Beke Dezső
(Debreceni Egyetem)

Atommozgás nanostruktúrákban, nanodiffúzió (2×45 perc)
Balogh Judit és Kiss László
(KFKI, SzFKI)

Mágneses nanostruktúrák és alkalmazási lehetőségek a nanotechnológiában (3×45 perc)