Garai Imre előadása (2019-12-05)

A Báró Eötvös József Collegium szerepe a középiskolai tanárképzés megújításában

Az Eötvös Collegium neve általában kitűnő végzettjei nyomán szokott említésre kerülni. A közvélemény elsősorban tudományos intézményként tartja számon, s kevéssé ismert, hogy alapítójának, Eötvös Lorándnak, eredeti célkitűzése inkább a középiskolai tanárképzés megújításában állt.

Emiatt érdemes lehet áttekinteni a professzionalizációs-elméletek kritikai megközelítését felhasználva (Kleisz, 2002. 37–42.; Johnson, 1972; McClelland, 1991; Friedson, 2001) a középiskolai tanárképzés kialakulásának és fejlődésének eszmetörténeti és intézményi, hátterét. A 19. század végére egy igen elaprózott intézményi struktúra alakult ki a tanárképzésben, amely a tanárjelöltek egy töredéke számára tette lehetővé elmélyült szakismeretek megszerzését.

Eötvös Loránd 1895–1899 között eszmei és szervezeti tekintetben is kísérletet tett a tanárképzés reformjára. Az Eötvös Collegium alapításához kapcsolódóan kristályosodott ki a „tudós tanárképzés” ideológiája, illetve az internátusban folyó munka révén a tanárképzés módszereit tekintve is megújult. Ez a kísérlet olyan sikeresnek bizonyult, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium elhatározta az intézet tervszerű fejlesztését, illetve a tanárképzés mellett kultúrdiplomáciai feladatok teljesítésével is felruházta a magyar École Normale Supérieure-t (Garai, 2016. 47–48.).

Friedson, Eliot (2001): Professionalism. The third logic. Polity Press, Cambridge.

Garai Imre (2016): A tanári elitképzés műhelye. A Báró Eötvös József Collegium története 1895–1950. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest.

Johnson, Terence J. (1972): Professions and power. MacMillan, London – New York.

Kleisz Teréz (2002): A professziódiskurzus. Tudásmenedzsment, 3. 2. 28–51.

McClelland, Charles E. (1991): The German experience of professionalization. Modern learned professions and their organizations from the early nineteenth century to the Hitler era. Cambridge University Press, Cambridge – New York – Sydney.

Vissza az előadásokhoz