Levelezős csapatverseny – 2. feladatsor – megoldások

VI. feladat

Pontozás: 12 pont

Az űrhajó szilvásbuktakészletei fogytán vannak, ezért a bolygón élelmet kerestek. Mivel az űrlények fáradtan is túl gyorsak, a növényvilágot veszitek szemügyre. Szerencsére találtok a Földről is ismert fajokat.

Csoportosítsátok az alábbi növényeket, az alapján hogy melyeket lehet jellemzően együtt megtalálni egy élőhelyen (azonos társulásban). Írjatok még 3-3 fajt amely „jól érezné magát” ezen társulásokba.
Milyen fő környezeti hatások idézhetik elő ezen társulások létrejöttét? (Ehhez segíthet, ha a növények ökológiai értékszámait (TWR értékeit) is összevetitek)

Anthriscus cerefoliumZamatos turbolya
Caltha palustrisMocsári gólyahír
Carpinus betulusKözönséges gyertyán
Celtis occidentalisNyugati ostorfa
Chamaecytisus albusFehér zanót
Chelidonium majusVérehulló fecskefű
Cornus masHúsos som
Cornus sanguineaVeresgyűrűs som
Corylus avellanaKözönséges mogyoró
Euonymus europaeaCsíkos kecskerágó
Euphorbia cyparissiasFarkaskutyatej
Galium odoratumSzagos müge
Humulus lupulusKomló
Iris pseudocorusMocsári nőszirom
lamium galeobdolonSárga árvacsalán
Populus nigraFekete nyár
Prunus spinosaKökény
Quercus petraeaKocsánytalan tölgy
Quercus pubescensMolyhos tölgy
Robinia pseudo-acaciaFehér akác
Salix albaFehér fűz
Sambucus nigraFekete bodza
Urtica dioicaNagy csalán

Megoldás:

Közép európai gyertyános tölgyesekTBWBRBNBLB
Carici pilosae-CarpinetumHegyvidéki gyertyános tölgyes 
Quercus petraeakocsánytalan tölgy65526
Carpinus betulusközönséges gyertyán66654
 
Cornus sanguinea L.veresgyűrűs som54857
Euonymus europaea L.csíkos kecskerágó55656
Corylus avellana L.közönséges mogyoró55675
 
Galium odoratum (L.) Scop.szagos müge55652
lamium galeobdolonsárga árvacsalán     

 

Bromo sterilis-RobinietumakácosTBWBRBNBLB
Robinia pseudo-acacia L.Fehér akác74785
Celtis occidentalis L.Nyugati ostorfa     
Sambucus nigra L.Fekete bodza67677
 
Anthriscus cerefoliumZamatos turbolya75696
Chelidonium majus L.Vérehulló fecskefű65796
Urtica dioica L.Nagy csalán67696

 

Szubmediterrán és szubkontinentális xeroterm erdők
Szubkontinentális tölgyesek, és elegyes xeroterm erdők
TBWBRBNBLB
Ceraso mahaleb-Quercetum pubescentisSajmegyes bokorerdő 
Quercus pubescensmolyhos tölgy83827
Cornus mashúsos som74846
Prunus spinosa L.kökény53627
 
Euphorbia cyparissias L.farkaskutyatej53738
Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm.fehér zanót83918

 

Folyóparti füzesek
puhafaligetek
TBWBRBNBLB
Salix albafehér fűz69875
Populus nigra L.fekete nyár77775
 
Humulus lupuluskomló67687
 
Iris pseudocorusmocsári nőszirom69677
Caltha palustrismocsári gólyahír59557

 


Vissza a feladatsorhoz | I. feladat | II. feladat | III. feladat | IV. feladat | V. feladat | VI. feladat | VII. feladat

 

 

A verseny kereteit a TÁMOP - 4.2.2/B-10/1-2010-0030
„Önálló lépések a tudomány területén” pályázat biztosította.